Recomanacions del Sector de Formació No Reglada de Catalunya sobre conciliar família i teletreball

Gràcies a la insistència de CCOO, hem pactat entre el sindicats i la patronal unes  recomanacions sobre conciliar família i teletreball:

Primer: Vetllar per la conciliació familiar de les persones treballadores del sector, utilitzant el teletreball, sempre que sigui possible i que la persona treballadora demostri la impossibilitat d’assistir al lloc de treball i afavorir la possibilitat de conciliar la cura de menors i familiars en situació de dependència.

Segon: Les mesures adoptades es consideraran temporals, mentre duri la situació que ha originat la petició i/o no canviïn les necessitats de l’empresa. De produir-se alguna d’aquestes situacions que no permetin el teletreball, la persona treballadora hauria de reincorporar-se al seu lloc de treball de forma presencial.