El teletreball: sobrecàrrega de feina i dificultats de conciliació a les universitats privades

El teletreball està comportant una sobrecàrrega de feina i dificultats de conciliació amb la vida familiar entre el personal de les universitats privades de Catalunya

En una enquesta feta per la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya entre treballadors i treballadores de les universitats privades de Catalunya, tant al personal d’administració i serveis (PAS) com al personal docent (PDI).

Els resultats de l’enquesta indiquen, com ja era de suposar, que el teletreball ha comportant un augment de la càrrega de feina. Així, entre el PAS, un 41 % considera que ara té més o molta més feina, mentre que les persones que consideren que fan la mateixa feina són el 36% i només creuen que ara tenen menys càrrega de feina el 23% de les persones enquestades.

Pel que fa al personal docent, la majoria du a terme més d’una tasca (88,4%) mentre que només un 16,6% desenvolupa una sola feina. La que més es porta a terme és la d’atendre a dubtes i consultes (el 81% ho fa), mentre que l’orientació acadèmica la desenvolupen el 67% i les classes en línia les porten a terme el 67%.

L’atenció a l’alumnat que fa el personal docent és majoritàriament en grups d’entre 1 i 60 alumnes (53%), seguit per grups d’entre 61 i 100 alumnes (39%) i per acabar trobem els grups de més de 100 alumnes (25%).

Les dificultats que més troba, tant el PAS com el PDI, és el de conciliar el teletreball amb la vida familiar ja que la majoria tenen persones al càrrec, sobretot fills menors que ara com ara no van a l’escola perquè tots els centres docents estan tancats. Tanmateix, l’adaptació a una realitat tecnològica i el desenvolupament de feines afegides per culpa de teletreball també estan presents entre els inconvenients que destaquen tant docents com personal d’administració i serveis.

Des de CCOO defensem el teletreball en condicions saludables tan físicament com emocionalment. Podeu consultar el decàleg sobre teletreball en aquest enllaç.