Sentència de l’Audiència Nacional en relació al conveni col·lectiu estatal de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat

Davant la demanda interposada per CCOO sobre l’absorció i compensació dels increments de l’SMI en altres complements de les nòmines de 2021 i 2022, l’Audiència Nacional ha ESTIMAT PARCIALMENTENTE la nostra demanda, entenent que “Es declara no compensable ni absorbible el plus de nocturnitat, per la seva pròpia naturalesa”, atès que es tracta de “una retribució específica per al treball nocturn” determinada en la negociació col·lectiva.

El tribunal, no obstant això, “declara que el conveni, en el seu art. 9, no impedeix la compensació i absorció de l’SMI i que les previsions en ella contingudes es refereixen a les pujades del salari basi pactat” en el Conveni.

Per tant, complements com l’N1 i l’N2 poden absorbir-se i compensar-se a aquests efectes.