Judicis pel conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat

El 4 d’octubre s’han celebrat en l’Audiència Nacional els judicis per les demandes presentades per CCOO per a reclamar, d’una banda, l’aplicació de l’article 32 respecte a la revisió salarial de 2022, i, per un altre, que els complements extrasalarials i els considerats en el conveni col·lectiu com no absorbibles i no compensables no computin a l’efecte de l’aplicació del SMI.

Després de finalitzar el judici sobre l’article 32, el jutge ha comunicat a les organitzacions sindicals i patronals que, en cas de no arribar a un acord sobre aquesta qüestió abans de l’11 d’octubre, dictarà sentència.

CCOO sempre ha mostrat la seva predisposició a negociar i acordar, però no a qualsevol preu. En aquesta ocasió no serà diferent i tornarem a explorar totes les vies necessàries en defensa dels interessos dels treballadors i de les treballadores del sector. És per això que CCOO ha exigit la convocatòria, amb caràcter d’urgència, de la Taula Negociadora del XVI Conveni Col·lectiu per al proper 10 d’octubre.