Discat: noves Retribucions a les escoles concertades 2022

Increment de l’1,5%

L’increment salarial pactat per a l’Administració pública, gràcies als Acords d’Analogia Retributiva, també seran d’aplicació per als docents de les escoles concertades. Això suposa que a l’increment del 2% que venim gaudint des de gener del 2022, s’hi ha d’afegir un augment de l’1,5%.

Aquest nou increment s’aplica també, amb caràcter retroactiu, a partir del mes de gener i l’actualització. Igualment, també s’apliquen els endarreriments corresponents, que es faran efectius a la nòmina del mes de novembre.

Això vol dir que a la nòmina de novembre s’incorpora aquest augment i a la vegada és pagaran la els endarreriments.

Les quantitats que se’n deriven amb aquest nou increment són les que veieu a la següent taula:

PERSONAL DOCENT
 Sou BasePlus analogiaComplement EspecíficTrienni
Professor/a titular i logopeda1.747,45 €436,53 €35,95 €37,92 €
Tècnic de grau superior2.061,50 €404,39 €35,95 €46,33 €
Tècnic de grau mitja anterior a  31/8/981.747,45 €436,53 €35,95 €37,92 €
Tècnic de grau mitja posterior a 31/8/981.747,45 €….35,95 €37,92 €
PERSONAL TÈCNIC
Fisioterapeuta1.758,65€164,98 €35,95 €50,84 €
Educador1.364,93 €292,98 €…..45,64 €
COMPLEMENT DE TUTORIA
60,27€ 

Complement Estadis:

Estadis1r.116,742n.122,77€3r.139,18€4rt.150,72€5è.131,94€
Acumulat mensual116,74 €239,51 €378,69 €529,41 €661,35 €
CÀRRECS DIRECTIUS
Director o directora548,51 €
Subdirector o subdirectora389,30 €
Cap d’Estudis389,30 €

CCOO som el primer sindicat del conjunt de les administracions públiques. Això ens permet ser decisius en aquestes negociacions i gràcies als Pactes d’Analogia Retributiva signats pel nostre sindicat, ser determinants també a les escoles concertades.