Taules salarials de personal d’administració i serveis, 0-3 integrat i Batxillerat no concertat. Hi ha acord, però la patronal bloqueja la signatura

Patronals i sindicats de la concertada hem anat mantenint reunions per establir unes noves taules salarials pel PAS, 0-3 integrat i batxillerat no concertat.

Així, el 19 de setembre de l’any passat es va acordar una pujada del 3,5% amb efectes retroactius d’1 de gener de 2022. També es va acordar adaptar el conveni a la darrera reforma laboral.

En la reunió del 20 de gener de 2023, les patronals fan una passa enrere, no reconeixent l’acord sobre adaptació a la reforma laboral i en volen vincular la pujada del 3,5% per aquest personal a un acord sobre l’aplicació dels contractes fixos discontinus per al professorat de Formació Professional.

CCOO vam proposar signar l’acord de taules salarials i continuar discutint la resta de qüestions.

Pel que fa a l’aplicació dels contractes fixos discontinus al personal docent de la Formació Professional, entenem que podria provocar l’aplicació d’una doble escala salarial als centres de treball i que treballadors i treballadores que fan la mateixa feina tinguin diferents condicions laborals.

Per altra banda, cal tenir en compte la sentència de l’Audiència Nacional de 21 de febrer, que considera inaplicable la contractació de professorat que imparteix ensenyaments curriculars sota la modalitat de contractes fixos discontinus.

Podeu consultar la sentència 19/2023 aquí

Per totes aquestes qüestions, CCOO hem tornat a insistir a les patronals la necessitat de signar les taules salarials i continuar negociant la resta de temes que hi ha sobre la taula.

Considerem que bloquejar la signatura de les taules salarials en una situació de constants pujades de l’IPC és immoral i indigne, i que voler vincular-ho amb altres elements de caràcter estructural del conveni que són complexos i de gens fàcil solució, és totalment injustificat.

Per això, exigim a les patronals del sector la signatura immediata de les noves taules salarials pel PAS, batxillerat no concertat i 0-3 integrat amb la pujada acordada del 3,5%.

Descarrega-ho en PDF