Molt personal docent no es pot jubilar parcialment perquè els centres s’hi neguen

El passat mes de juny es va publicar la resolució EDU/1913/2022 del Departament d’Educació sobre jubilació parcial  aconseguida gràcies a la pressió efectuada per la insistència sindical. Especialment, per part de CCOO. Aquesta  resolució implica:

 • Permet jubilar-se parcialment a les persones que tenen més de 62 anys sense perdre-hi econòmicament.
 • Crea ocupació
 • Rejoveneix les plantilles

Aquest compromís per part del Departament d’Educació evita els sobrecostos de seguretat social a les empreses:

 • El salari de la persona que es jubila corre a càrrec del Departament d’Educació i de la Seguretat Social (en els percentatges corresponents).
 • El salari de la persona rellevista corre enterament a càrrec del Departament d’Educació.
 • La cotització de la persona que es jubila corre a càrrec del Departament d’Educació.
 • La cotització de la persona rellevista ha de ser com a mínim el 65% de la base de cotització dels darrers 6 mesos de la persona que es jubila. El 15 % de diferencial corre a càrrec del Departament d’Educació.

Davant d’aquesta realitat, molts centres es neguen a jubilar de manera anticipada els seu personal tot i que acompleix els requisits argumentant perjudicis econòmics. En aquest sentit cal saber que:

 • El sobrecost de les jubilacions parcials al 75% es resol jubilant només al 50%. I ja està!
 • Els costos d’indemnització de contractes són els habituals en qualsevol cas.
 • El cost d’acumulació o compactació del període de jubilació parcial es resol no compactant ni acumulant. Si és el cas, caldrà acord entre empresa i personal.
 • Els costos de tramitació dels contractes de relleu són els habituals en qualsevol tipus de contracte.

CCOO exigim que les patronals desbloquegin les jubilacions parcials.