Concertada: Repercussió de l’acord salarial signat en les Administracions Públiques

CCOO hem decidit acceptar la proposta del Govern d’Espanya en matèria salarial per a increments retributius en l’àmbit de la funció pública per al període 2022-2024. Aquests increments tindran incidència directa sobre el personal docent en pagament delegat, ja que CCOO hem signat tots i cadascun dels acords sobre analogia retributiva que permeten que aquestes pujades salarials s’acabin traslladant al sector de l’ensenyament concertat.

Fruit de l’acord, ratificat per CCOO i sobre el que sindicats com USO o FSIE no tenen la més mínima capacitat legal d’intervenció per falta de representativitat en aquest àmbit, el professorat de l’ensenyament concertat es beneficiarà d’importants increments salarials fins a 2024. Una vegada es realitzin les modificacions legals necessàries, que CCOO exigirà de manera immediata al Ministeri d’Educació i Formació Professional, l’Administració estarà en disposició d’abonar, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, un 1,5% addicional al 2% que ja es venia percebent.

202220232024Total
Increment salarial3,5%2,5% + 0,5% variable amb IPC + 0,5% variable amb PIB2% + 0,5% variable amb IPC8% + 1,5% variable
Increments acordats

En un context de gran incertesa econòmica i política aconseguim un increment salarial real acumulat que en tres anys pot arribar al 9,80%, en funció de l’evolució de l’IPC (inflació) i del PIB (producte interior brut). Els conceptes variables lligats amb l’IPC es cobraran si l’alça de preus acumulat des de 2022 fins a l’any de revisió supera els increments salarials fixos pactats, alguna cosa que, veient l’evolució de la inflació, s’acabarà produin.

202120222022 amb acordEndarreriments 202220232024% increment total
1.300,00€1.326,00€1.345,50€195,00€1.392,59€1.427,41€9,80%
1.700,00€1.734,00€1.759,50€255,00€1.821,08€1.866,61€9,80%
2.000,00€2.040,00€2.070,00€300,00€2.142,45€2.196,01€9,80%
2.500,00€2.550,00€2.587,50€375,00€2.678,06€2.745,01€9,80%
Exemples d’aplicació de l’acord

En el moment en què es modifiquin els mòduls de concert, CCOO exigirà la convocatòria de la Taula Negociadora del Conveni per a poder traslladar els increments al PAS i al personal complementari.