Acord de la comissió negociadora del conveni relatiu al teletreball: ja al DOGC

Es publica la RESOLUCIÓ EMT/2788/2021, de 6 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatiu al treball a distància (codi de conveni núm. 79100215012020).

L’acord regula el treball a distància (teletreball) i la seva modalitat: treball a distància total i treball a distància parcial. S’aplica els principis de la voluntarietat, reversibilitat i de la no discriminació.

A continuació el text de l’acord clarifica de com es redacta un acord del teletreball, quin s’encarrega dels costos, el lloc del teletreball, quins mecanismes existeixen en salut laboral, la formació i la protecció de dades.

L’acord garanteix els drets sindicals, independentment de la modalitat de treball (teletreball o presencial), a la representació legal de les persones treballadores, els serà d’aplicació el Capítol III del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya.

CCOO valora positivament l’acord, ens guiarà en els pròxims anys en el tema del treball a distància i millora els condiciones de treball.

Publicació en català

Publicación en castellano