Mesa pública 22/09: Volem totes les places al concurs de trasllats i respecte del Conseller a l’FP

Concurs de trasllats: Dates de presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022.

CCOO hem exigit que en aquest concurs de trasllats surtin  totes les places que el Departament d’Educació ja té identificades per al procés d’estabilització (les que s’han inclòs en el concurs de mèrits, les oposicions extraordinàries d’estabilització i les oposicions ordinàries de reposició). Ara més que mai sabem que el Departament d’Educació té perfectament localitzades totes les places que hi ha ocupades de forma temporal durant anys, per tant ara és el moment que el personal funcionari de carrera hi pugui optar i obtenir així destinacions definitives. En aquest concurs de trasllats han de sortir com a mínim les 27.000 places que es van publicar al DOGC el 25 de maig de 2022. I s’han d’incloure les places als Centres de Formació d’Adults i als Serveis Educatius, així es garantiria una provisió de llocs de treball que complís els principis de mèrit, capacitat, igualtat i transparència. Fa més de 10 anys que aquestes places no surten a concurs de trasllats i es donen a dit amb comissions de serveis i/o entrevistes a persones interines. El Departament d’Educació s’excusa en el Decret 39/2014 per a seguir proveint aquests llocs de treball de forma opaca. Aquest decret és competència de Catalunya i de ningú més, per tant si segueix vigent és per la voluntat política d’aquesta conselleria i aquest govern. CCOO hem tornat a demanar la derogació d’aquest decret. 

Amb aquesta resolució l’administració pretén aplicar una nova retallada als nostres drets laborals. El darrer concurs de trasllats va reduir el nombre de dies per a fer reclamacions de 5 a 3 i ara volen que totes les reclamacions es facin en un únic període i es reclami alhora la puntuació i la destinació provisional. CCOO pensem que el fet de poder reclamar primer la puntuació i després la destinació provisional dona més seguretat i garanties a les persones que participen en el concurs de trasllats.

També hem reclamat que es facin concursos de trasllats a Catalunya (a més dels estatals) perquè això ajudaria a estabilitzar les persones funcionàries de carrera a Catalunya cada any i no cada dos, com es fa amb el concurs estatal.

Torn obert de paraula:

-L’alumnat de FP necessita l’alta al centre, no pot estar a mercè dels aplicatius

Ahir dimecres 21 de setembre els centres de FP treien el llistat de l’alumnat admès de FP que s’havia preinscrit a la segona fase, un  alumnat que havia estat esperant durant mesos una plaça i  ja podria haver-se incorporat a l’aula. No va ser així, des de les secretaries dels centres per un tema de l’aplicatiu no van poder donar d’alta aquests nois i noies, al no poder completar el tràmit de matrícula, per tant aquests joves se’n van haver de tornar a casa tal com havien vingut. Des dels centres van consultar als Serveis Territorials corresponents i se’ls va dir que no es solucionaria fins la setmana vinent.

Des de CCOO hem denunciat a la mesa aquesta situació de menysteniment cap a l’alumnat de FP i hem manifestat el profund malestar de les direccions i professorat dels centres, atès que el curs ja fa 3 setmanes que ha començat, amb un avançament de l’inici per imposició del conseller.

La resposta que hem rebut és que és un tema de l’aplicatiu. Una resposta que no ens satisfà en absolut i la interpretem com un despreci més del Departament vers els ensenyaments professionalitzadors.

També ens preguntem el perquè el conseller ahir no va facilitar les dades definitives d’aspirants i vacants com havia promès en una roda de premsa anterior.

Ja per acabar, volem afegir que aquest culebrot no finalitza aquí, molts centres, en els cicles formatius amb vacants,  encara tenen força alumnat pendent de matricular (que no són ni de la 1 fase ni de la 2a) sense la preinscripció feta, que ja no saben ni  quan ho podran fer.

-Especialistes de formació professional. Com cada curs aquestes persones han estat contractades pel Departament d’Educació mitjançant contracte administratiu (tot i que la LOMLOE, en l’art. 95 estableix que han de prestar els seus serveis en règim laboral) alhora que estan participant al concurs de mèrits de Funció Pública, en la categoria de tècnics de gestió (personal laboral). 

Hem plantejat al Departament com es resoldrà la relació jurídica dels que obtinguin una vacant en els processos d’estabilització durant aquest mateix curs, com es resoldrà la situació de les persones que guanyin una plaça de tècnic de gestió al concurs de mèrits?, no és de rebut que hagin de continuar amb contracte administratiu, en abús de temporalitat i contractades en un règim que no pertoca. Hem quedat pendents de la resposta del Departament.

Reducció de les dues hores majors 55 anys: les persones que gaudeixen d’aquesta reducció de dues hores, poden marxar del centre i no han de fer altres tasques encomanades.

-Pel que fa a la formació de competència digital als centres, hem preguntat què passa amb el personal que ha fet la formació o no l’ha feta i al canviar de centre li exigeixen fer-la de nou o es troben que no la poden fer. Ens han emplaçat a una altra mesa per tal de solventar aquests dubtes.