MESA GENERAL DEL CEB 25.5.2023

GRÀCIES AL CONVENI DE LA VIDA!!!!

Des de CCOO us volem informar de la Mesa General del CEB, del 25 de maig de 2023, amb el punt de l’ordre del dia la instrucció del Cessament Progressiu de l’Activitat del personal de centres educatius.

CCOO celebrem aquest acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona en el qual el professorat a partir dels 60 anys, de forma prioritària a partir dels 60 anys, amb destinació als instituts, escoles d’art i les CFA podran fer teletreball de les hores no sotmeses a horari fix. I no és una instrucció renovable cada curs, com el personal de la generalitat, és un acord del conveni signat per CCOO 2021-2024.

Des de la part social fem unes prèvies a l’ordre del dia,

Des de CCOO manifestem;

CONCURS DE TRASLLAT DEL PERSONAL DOCENT

Que estan a punt de finalitzar el concurs per poder publicar.

Concurs de direcció ja està finalitzat i es públicarà en breu.

OFERTA PÚBLICA ORDINÀRIA DEL PERSONAL DOCENT I PAE

Preguntem per què no ha sortit publicat encara les bases dels docents del CEB i el Personal d’Atenció educativa, per l’oferta pública de l’Ajuntament de Barcelona.

També vam tornar a demanar que fos amb les mateixes avantatges que la resta de personal de l’Ajuntament de Barcelona tal com es va signar a l’Acord d’estabilització.

Per un altra banda, els hi fem saber que els docents de l’IMEB, Escoles de Música i Conservatori, ja han sortit les bases al BOPB i són amb les avantatges que tenen el personal Municipal de Barcelona.

La fase de concurs es basa en tres exercicis no eliminatoris individualment, són sumatori dels tres i eliminatatori.

La primera prova és el mateix dia que l’examen d’Estabilització de l’oposició reduïda, un qüestionari de 30 preguntes i les respostes errònies no descompten.

I la segona i tercera prova es una coneixements especéfics i competències.

Les proves de català i català, igual nivell que s’ha demanat per Estabilització.

I a la fase de mèrits sòn 40 punts dels quals 36 punts sòn experiència laboral i 4 de formació.

Per tot això des de CCOO volem les mateixes condicions pel personal docent del CEB i el personal PAE.

Sobre la nova categoria de Grau Massana es manifesta que es important parlar tant de totes les condicions i que el temari no es un temari de secundària, es un temari especific de la categoria.

El CEB ens informa que en el mes de juny es volen tenir les bases.

CCOO també volem comentar que si no passes el procès d’oferta pública i la teva plaça surt convocada, et quedàs al bloc A amb el temps treballat que tens.

BORSA DE SUBALTERNS/ES

Des de CCOO preguntem per la borsa de subaltern/a que esta a punt d’estar exhaurida i l’oposició ordinaria no genera borsa.

Altres sindicats pregunten pel pas de PT a PS, des de CCOO com ja sabeu i us anem informant, està a sobre la taula una recuperació de retallades i el pas de PT a PS.

CESSAMENT PROGRESSIU DE L’ACTIVITAT DEL PERSONAL DE CENTRES DEL CEB

Al punt 2.1 de l’acord constava les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) en la qual no hi ha personal municipal i proposem modificar per Centres de Formació d’Adults (CFA), sobre el teletreball.

A l’acord posa que el teletreball és de caràcter voluntari i prèvia petició anual. Consultem sobre aquest punt, per les persones que fan anys dins de l’any escolar, el CEB ens respon que es demanarà de forma anual per la bona gestió dels centres, peró que les persones que facin anys aquell curs escolar ho podran demanar dins d’aquesta petició anual, malgrat que encara no tingui el requisit de l’edat per fer la provisió del servei al centre.

Amb el compte dels dies de cessament per tot el personal de centre, no s’estava realitzant de forma correcta perquè encara no estava signada aquesta instrucció, ara des de CCOO agraïm al CEB la bona predisposició d’escoltar a la part sindical i modificar per millorar aquesta instrucció com.

  • Ara els dies de tancament de centre (Nadal, Setmana Santa, i dies de lliure disposició), no estaran comptabilitzats com fins ara amb dies del cessament progressiu de l’activitat, ampliant el temps del cessament progressiu. Pel personal que l’està gaudint i les persones que ja li han notificat els dies de cessament, el CEB enviarà una comunicació per si les persones afectades ho volen modificar.
  • El mes de juliol tant pel personal docent com pel PAE els dies de triennis no es poden gaudir perquè estan en aquest mes, el qual s’utilitza per fer formació. Per aquest motiu s’ha modificat a favor dels treballadors i treballadores que si en el període cessament está aquest mes, juliol, és comptablitzaran els dies de trienni dels que es disposen.

NOTA DELS DIES DE TRIENNIS

Us fem arribar l’acord signat per CCOO i UGT sobre el Cessament Progressiu de l’Activitat pels centres docents.

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a: [email protected].

CCOO SEMPRE AL VOSTRE COSTAT!!!