Llistes d’espera i manca crònica de places de FP al juliol

Educació col·lapsa als instituts!!.

De tothom és conegut l’esclat de la crisi de la infraoferta de places de Formació Professional del curs passat causada per la manca de previsió del Departament. Una manca de places estructural que va deixar a prop de 30.000 sol·licituds per atendre augmentant el risc de segregació i d’abandonament escolar prematur (quan la mitjana en els cicles formatius de grau mitjà és del voltant d’un 40%) per l’assignació d’estudis no desitjats o va abocar a  persones joves a l’única opció de pagar pels estudis professionals, si s’ho van poder permetre i van trobar plaça, com el nostre sindicat ja va denunciar en el seu moment, provocant alhora l’efecte pervers de l’augment de l’oferta privada per omissió de l’administració.

El Departament va “solucionar-ho” creant la irrisòria quantitat de 60 grups nous, augmentant les sobreràtios a 433 grups, i derivant  alumnat a l’IOC. Davant d’aquesta situació el Síndic de Greuges ja  va alertar que només en els cicles formatius de grau mitjà seguien quedant desateses més de 10.000 sol·licituds i que 13.000 alumnes iniciarien el curs en grups  amb sobreràtios.

Pel que fa al curs 2022/2023 quan es va concertar amb la part social el document  “Proposta de criteris de planificació de l’oferta de Formació Professional FPCAT 365” CCOO ja vam advertir de  la importància de l’orientació prèvia en les diferents etapes educatives i que calia facilitar la continuïtat formativa de l’alumnat d’ESO a la formació professional però  sense que comportès una limitació a la universalitat en l’accés a la formació professional, per tant calia sense demora un augment significatiu de les places. Finalment l’augment anunciat de places de FP Inicial ha estat poc més d’un 5% (7.600 places més que el curs passat , sense arribar ni a les que es podrien crear-se usant  únicament  els fons estatals “next generation”,  atès que amb els 15M € adjudicats a Catalunya  podrien crear-se 7.757 noves places públiques).

El Departament però ha optat per tirar endavant amb dos processos de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà, amb la finalitat d’assegurar plaça a l’alumnat de continuïtat educativa. Tot i la manca actual de dades oficials, consultats els centres educatius, podem observar que en cicles formatius de grau mitjà molt demanats l’alumnat de continuïtat educativa ha emplenat ràpidament totes les places, quedant fora  la resta d’alumnat (un 49,51 % és de no continuïtat educativa segons dades del curs passat del mateix Departament).

Davant d’aquesta realitat el  Departament ha enviat  noves indicacions  i instruccions a les direccions dels centres a finals de juny usant la mateixa fórmula  errònia que el curs passat, que és la d’augmentar les sobreràtios a 33 alumnes per grup (mentrestant, durant el  mateix mes de juny, en la proposta d’acord que presentava al comitè de vaga del personal docent de pública no universitària proposava la  ràtio màxima de 30 alumnes per grup), un vertader despropòsit!

Aquest dilluns, 11 de juliol, s’han enviat noves instruccions  als centres del canvi de procediment de gestió de les llistes d’espera als cicles formatius de grau mitjà, amb la novetat de l’assistència presencial al centre el 26 de juliol, quan tota la gestió prevista era telemàtica. Aquest canvi  no havia estat anunciat prèviament ni a les famílies ni als centres. Alhora es requereix als centres, en diferents dates del mes de juliol, una exhaustiva recollida de dades del procés de preinscripció i matrícula  dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior sense comptar amb que els centres no tenen capacitat per assumir-ho.

CCOO denunciem que  les úniques actuacions que realitza a última hora el Departament recauen sobre els instituts mancats de personal per a portar-les a terme i que només aconseguiran  col·lapsar-ne  la gestió general,  i també que s’endarrereixin les convocatòries de les comissions de garanties d’admissió, òrgans de seguiment per garantir els drets de les persones que accedeixen als cicles formatius. Per aquest motiu exigim la convocatòria immediata d’aquestes comissions en tots els territoris i la publicació de l’oferta pública definitiva per al curs vinent amb el detall de les places de nova creació i la quantia pressupostària destinada.

La nostra proposta el curs passat i aquest passa per:

  • L’ampliació de l’oferta pública  i d’espais disponibles per incrementar-ne els grups,  com ara la utilització extraordinària d’espais públics amb ocupació en diferents franges horàries per acollir nous grups.
  • Evitar les sobreràtios o sobresaturació a les aules, amb recursos extraordinaris de personal docent i la retirada de la mesura de sobreràtios comunicada als centres educatius.
  • Incrementar l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya, però en cap cas usar-lo per a derivar-hi alumnat que no té el perfil d’alumne/a no presencial.
  • Destinar una partida pressupostària extraordinària per donar compliment a l’article 109 de la LOMLOE que estableix l’obligació de l’administració de garantir el dret de totes les persones a l’educació, mitjançant una oferta suficient de places públiques i la suficient inversió en la FP pública i la implementació del Decret 150/2017 de 17 d’octubre per a l’educació inclusiva també a la FP, l’adopció de mesures per combatre la bretxa de gènere i l’orientació acadèmica i professional que ha de ser present en totes les etapes educatives.

CCOO ens adreçarem al  Síndic de Greuges de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes per fer seguiment del diner públic destinat a la creació de noves places de Formació Professional. Estem al costat de les  famílies i persones joves que en aquests moments  encara es troben sense adjudicació i del personal i direccions dels centres educatius sobre els quals està recaient la  improvisació del Departament!