El Govern torna a no escoltar a CCOO en les seves reclamacions pel que fa a l’àmbit del personal vetllador

El 24 de maig en nota de  premsa, el Govern anunciava l’aprovació del pressupost per la contractació del monitoratge per a l’alumnat amb necessitats educatives associades a l’autonomia i la conducta. És a dir, el que col·loquialment a les escoles i instituts anomenem “les vetlladores”. Sense que estigui publicada encara la licitació, i per tant saber els detalls d’aquesta, ja podem avançar que continuem amb el mateix model precaritzador que des de fa dotze anys pateixen les treballadores d’aquest servei.

El Govern continua sense buscar solucions a l’externalització d’un servei propi de l’escola pública en horari lectiu. Aquest fet repercuteix tant en les condicions laborals de les treballadores com en el servei donat als infants que requereixen aquest suport.

Tornem a les hores per lots, que seran distribuïdes per les escoles en funció de qui demostri que té més infants amb necessitats, competint entre elles per  aconseguir més hores de suport perquè si no serà inviable donar una educació de qualitat  a l’aula. I en aquesta distribució, les treballadores d’aquests serveis pateixen any rere any una inestabilitat que els hi fa perdre hores i patir modificacions constants de contracte i trossejant les jornades, ja que augmenta la demanda però no el volum d’hores.

Tornem al perfil de vetlladora com algú que serveix per tot. De fet, i a l’espera de la licitació pública, la nota de  premsa ja indica que inclou el servei pel suport en l’àmbit de la salut.  Com a CCOO, sempre hem reclamat el perfil de la infermera escolar per ocupar-se d’aquestes tasques. Des de CCOO valorem que ni el perfil professional, ni la titulació exigida, ni la retribució salarial, ni les responsabilitats, ni el conveni són els propis d’aquestes funcions.

Per altra banda, veiem un augment del pressupost destinat a aquest servei, comparat amb l’anterior licitació. Entenem que és causat per l’inclusió a la licitació de suport a  les hores de menjador. Com sempre el Govern ha tirat pel dret sense parlar amb CCOO tot i que ho hem demanat diverses vegades.  I tot i que valorem positivament que es tingui en compte les NEE en els menjadors escolars, la forma de fer aquesta inclusió en molts casos porta a conflictes laborals, ja que operen diverses empreses externes en un mateix servei, portant a casos  extrems de cessió il·legal de treballadores on les hores de NEE siguin utilitzades per cobrir falta de personal del menjador.

Com a CCOO hem exposat diverses vegades la nostra proposta clara i ferma: 

  • Cal crear una taula de negociació per crear un perfil clar de professional que permeti cobrir el suport de NEE que requereixen els infants a l’escola ordinària.
  • I buscar fórmules per estabilitzar i internalitzar al personal que actualment està fent aquest suport, per evitar la seva afectació laboral.

Després ens inflem parlant d’escola inclusiva, però no té res d’idíl·lic ni per les vetlladores, ni pels infants, ni per les docents.