COM ESTEM EL LLEURE ALS CENTRES EDUCATIUS? ANEM A LA VAGA EL 15 DE MARÇ

CCOO Lleure Educatiu ens afegim a la vaga en defensa de l’educació i convoquem vaga per al 15 de març

Pots llegir la declaració aquí en .pdf 

Adhesiu en pdf

Informació genèrica i d’altres sectors

Perquè també ens sobren raons

El lleure educatiu forma part del que a CCOO entenem com a educació integral, malgrat que ni l’Administració ni les empreses acceptin el seu caràcter educatiu. En un moment en el qual, no només no s’avança en la reversió de les retallades, sinó que el departament opta per una actitud autoritària, d’esquena als sindicats, l’alumnat i les famílies, les treballadores i treballadors del lleure educatiu no podem restar al marge.

Segons la normativa vigent el servei de menjador continua sent considerat com un servei optatiu i no recull el caràcter educatiu que té. Aquest fet comporta que no hi hagi uns mínims establerts i regulats i que continuï primant el preu per sobre del servei. D’altra banda, la millora educativa del servei no pot  recaure ni ser sostinguda per les famílies, però tampoc pot anar a costa de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Tots els infants tenen dret a un bon servei educatiu també a l’hora de menjador vagin a l’escola que vagin, visquin al barri on visquin, tinguin les necessitats que tinguin. Per aquesta raó, des de CCOO reclamen un nou decret menjador que posi les bases per caminar cap a un menjador universal i gratuït,  i que en reguli el caràcter educatiu i millori les condicions de treball del personal de menjador.

D’altra banda, el Departament d’Educació manté externalitzat i precaritzat el personal vetllador tot i formar part de l’horari lectiu i ser una part fonamental de l’escola inclusiva. Treballadores contractades per hores  per empreses del lleure i sense estabilitat, és un dels recursos que ofereix el departament per assegurar la igualtat de condicions dels infants  amb necessitats educatives especials per accedir a l’educació. Més de 2.500 treballadores fa anys que esperen una solució, no podem permetre que l’Administració pública fomenti la precarietat laboral.

QUINES SÓN LES REIVINDICACIONS DE CCOO:

1. Un decret menjador que reguli el caràcter educatiu dels menjadors escolars  i millori les condicions de treball del personal de menjador.

a) Reduccions de ràtios. i que aquestes siguin quantificades per grup i no per còmput total de centre.

b) personal específic per cobrir les NEE als menjadors escolars.

c) Regular la coordinació entre professionals de l’espai educatiu lectiu i de l’espai educatiu no lectiu.

d) Formar part del Consell Escolar dels centres com a part del projecte educatiu.

e) Regular la jornada indirecta per planificació d’activitats, creació d’informes, coordinació…

2. Menjador universal i gratuït. Prevalença del projecte educatiu per sobre del preu del servei. Que el cost no recaigui sobre les famílies ni sobre les condicions de treball.

3. Internalització del personal vetllador dels centres públics no universitaris.

4. Creació d’una taula tripartida (sindicats representatius, Departament d’Educació, patronals del sector) per millorar les condicions dels treballadors i treballadores del lleure.

ANEM A LA VAGA EL 15 DE MARÇ!


COM ESTEM EL LLEURE ALS CENTRES EDUCATIUS? ANEM A LA VAGA EL 15 DE MARÇ

Pots llegir la declaració aquí en .pdf

Menjadors

-El decret menjador vigent té més de 25 anys. No reflecteix la realitat actual.

-No reconeix la condició educadora del servei.

Personal Vetllador

El departament externalitza i precaritza aquest personal propi de l’escola inclusiva.

PERQUÈ TAMBÉ ENS SOBREN RAONS

1.- Un decret menjador que reguli el caràcter educatiu dels menjadors escolars i millori les condicions de treball del personal de menjador.
a) Reduccions de ràtios. i que aquestes siguin quantificades per grup i no per còmput total de centre.
b) personal específic per cobrir les NEE als menjadors escolars.
c) Regular la coordinació entre professionals de l’espai educatiu lectiu i de l’espai educatiu no lectiu.
d) Formar part del Consell escolar dels centres com a part del projecte educatiu.
e) Regular la jornada indirecta per planificació d’activitats, creació d’informes, coordinació…

2.- Menjador universal i gratuït. Prevalença del projecte educatiu sobre el preu del servei. Que el cost no recaigui sobre les famílies ni sobre les condicions de treball.

3.- Internalització del personal vetllador dels centres públics no universitaris.

4.- Creació d’una taula tripartita (Sindicats Representatius, Departament d’Educació, Patronals del sector) per millorar les condicions dels treballadors /es del lleure.

ANEM A LA VAGA EL 15 DE MARÇ