L’educació pública: més qualitat, més equitat (MUCE, 2007)

L’equitat en educació

Factors de desigualtat en l’educació i com vetllem per una educació cooperativa i de coresponsabilitat, amb propostes per l’equitat com un dret bàsic de la ciutadania present i futura.


Davant la preocupació compartida per tota la Comunitat Educativa de Catalunya per l’agreujant risc de fractura social que podia comportar la consolidació d’una doble xarxa de centres diferenciats per l’estatus econòmic, cultural o social de l’alumnat i les seves famílies, va sorgir la necessitat de realitzar un debat al voltant de l’educació pública, laica i de qualitat. Per una “ciutadania més preparada per al progrés social i econòmic del país i a la vegada més compromesa i solidària amb l’equitat i la justícia social arreu del món”

També amb l’objectiu que aquestes aportacions donessin resposta als reptes actuals i futurs, i ajudessin a millorar el nostre sistema educatiu al servei d’una “ciutadania més preparada per al progrés social i econòmic del país i a la vegada més compromesa i solidària amb l’equitat i la justícia social arreu del món”.

El recull que avui fem visible, és un recull del que per nosaltres és irrenunciable: l’equitat per una qualitat educativa, com una de les contribucions més importants que pot fer l’educació, al benestar i al futur col·lectiu de la nostra gent, dels i les nostres ciutadanes presents i futures.

Et recomanem llegir:

L’ESCOLA PÚBLICA: MÉS QUALITAT, MÉS EQUITAT, 2007.