Resum del Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, dependent de la Mesa General de Negociació d’empleats i empleades públiques de la Generalitat.

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Resum del Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat.

CONCURS DE MÈRITS

Finalment, Funció Pública s’ha compromès a publicar les llistes definitives del concurs de mèrits d’estabilització aquest divendres dia 18. Si hi hagués algun problema tècnic, seria a principis de la setmana següent.

CONCURS-OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ

La publicació d’aquest procés està prevista a finals mes de novembre, després de la publicació de les llistes definitives del concurs de mèrits d’estabilització i les proves de totes les categories i cossos juntament amb les de la promoció interna especial es faran el mateix dia i a la mateixa hora per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els/les aspirants.

La intenció de Funció Pública, per tal de no demorar més el concurs de trasllats que ha de venir posteriorment, és fer les proves abans de Setmana Santa, presumiblement durant el mes de març, però encara sense compromís de data concreta.

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL

La promoció interna especial està regulada al Decret llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, que encara està pendent de convalidació al Parlament de Catalunya. En relació amb el personal laboral aquesta modalitat de promoció interna s’haurà d’adaptar a les característiques del Conveni únic de la Generalitat. Es convocarà juntament i en consonància amb el procés de concurs oposició d’estabilització, amb temaris reduïts (els corresponents al personal laboral els trobareu en aquest enllaç) i proves no eliminatòries.

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A UNA ESTABILITZACIÓ AMB GARANTIES PER A TOT EL PERSONAL I PEL DRET A LA PROMOCIÓ I A LA MOBILITAT