Informació IMPORTANT personal PAE de les Escoles i Instituts

Aquest inici de curs ve marcat per la continuïtat del reforços Covid com a places del programa  per  mitigar els efectes de la complexitat socio-econòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa  i la incorporació de 279  noves places estructurals tal com recull  l’Acord  signat.

HEU DE SABER :

  • QUE la planificació de la vostra tasca s’ha d’adequar a les funcions, la jornada i l’horari de treball establerts al conveni i als acords d’aplicació. El vostre pla de treball ha de formar part de la programació general anual del centre; 
  • QUE heu de participar en els projectes, la formació i les activitats del centre; i heu de tenir temps per coordinar-vos amb el personal docent o, si escau, amb els serveis externs; 
  • QUE la vostra atenció s’ha de centrar en els alumnes que us corresponen, d’acord amb els vostres perfils professionals. Vosaltres com a personal PAE no heu de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge.
  • QUE aquest mes de setembre  també ve marcat per un canvi de calendari i volem aclarir que el personal PAE no heu d’atendre a l’alumnat fora de l’horari lectiu de l’escola, es ha dir, no heu de participar de les activitats del lleure educatiu i casals i no heu de fer jornada partida.

FUNCIONS I HORARIS

Les trobareu en els documents d’organització i gestió dels centres. Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa