Guia sobre mesures i plans d’igualtat

La situació de desigualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral continua sent una realitat palpable i visible que condiciona, i fins i tot minva, els drets laborals, socials i econòmics de les dones, tot i disposar de normativa suficient per contrarestar aquesta realitat. La llei proporciona instruments correctors fonamentals, com són les mesures i els plans d’igualtat, que, a més, són eines sindicals cabdals per aconseguir que l’àmbit laboral, cada escenari concret d’empreses i centres de treball, quedi lliure de discriminació sexista i garanteixi a les dones l’exercici dels seus drets laborals, inclòs el dret a la igualtat.

Es tracta d’una negociació que, òbviament, no només depèn de la part sindical. Sens dubte, però, la nostra empenta, el nostre bon fer i la nostra força sindical són factors que poden fer inclinar la balança cap al cantó de l’equitat, la igualtat i la justícia social. Perquè tenim la convicció, el compromís, la determinació, l’experiència i la capacitació per revisar diagnòstics, per detectar desigualtats i per formular mesures correctores. Aquesta guia pretén aconseguir aquesta dimensió compartida entre el sindicat com a element transformador i la seva capacitat i legitimació com a agent d’unió entre demanda social i necessitat laboral.

La formulació de mesures no sempre és fàcilNo hi ha cap vareta màgica que permeti conjurar l’encanteri que solucioni la manca d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral actual de manera automàtica o per generació espontània. El que hi ha és molta feina sindical, rigorosa, exigent i propositiva, que, en aquest àmbit, es fa des de la doble via sindical de la negociació del conveni col·lectiu —en el cas de les mesures— i del pla d’igualtat.

El que sí que tenim clar a CCOO és que els objectius de fer complir la llei i de desterrar les discriminacions per raó de sexe no es poden deixar de banda malgrat que siguin difícils i costosos d’assolir. Mai no s’ha de deixar de perseguir la millora de les condicions de treball, i des de CCOO no només no abandonem l’acció sindical per a la igualtat efectiva en l’àmbit laboral sinó que la intensifiquem. Per això, des de la Secretaria Confederal de Dones i Igualtat presentem aquesta guia, titulada Mesures i plans d’igualtat: elaboració i aplicació, per orientar i per marcar els criteris i els elements bàsics que no han de faltar en la nostra tasca i acció sindical en matèria d’igualtat.