Engeguem una publicació de política educativa. “EducACCIÓ”

La Federació d’educació de CCOO comencem un
nou projecte amb l’edició d’una revista electrònica de política educativa “EducaAcció”. Una
nova eina per construir, amb la vostra participació, “L’EDUCACIÓ QUE VOLEM”.
Podeu trobar aquí el primer número i, si necessiteu
copies, les podeu demanar per correu a educació@ccoo.cat
o directament a la vostra delegada o delegat.