VOLEM QUE EL COL·LECTIU BRESSOL DECIDEIXI

Des de CCOO us volem informar de la reunió de Mesa General de l’IMEB d’avui, 21 de juliol de 2022.

El punt del dia era la categoria d’educadores d’Escola Bressol de l’Ajuntament de Barcelona.

L’administració ens ha fet una nova proposta:

  • Dues categories A2 i B
  • Diferència de funcions.
  • Diferència als triennis segons categoria en els nous triennis.
  • A cada escola bressol s’ha d’identificar els llocs A2 i B.
  • Dues borses diferenciades A2 i B. Es trucarà per ordre a la persona, per un ordre estricte de posició, però també en funció de la categoria que es requereix en cada suplència i vacant.
  • Nombre de places de cada escola bressol en relació amb cada categoria, no es podrà proveir indistintament.
  • 2 concursos de trasllats (mobilitat interna) segons la categoria.
  • Tractament diferenciat del temari pels processos de selecció, en aquells casos que per falta d’antiguitat, no es puguin optar als processos d’estabilització extraordinaris.

CCOO hem mantingut el nostre posicionament, és que ha de ser el col·lectiu de bressol qui decideixi, amb tota la informació sobre aquest tema.

I també hem demanat temps per mirar el document que hi ha coses que volem aclarir i no estem d’acord.

VOLEM QUE EL COL·LECTIU BRESSOL DECIDEIXI

Per qualsevol consulta o aportació poden enviar un correu a [email protected] o [email protected]