INFORMACIÓ ESTABILITZACIÓ, IMEB

TRANQUIL·LITAT COMPANYES/S

QUE SOM AQUÍ!!!

Com molts de [email protected] ja sabeu, l’equip de treball de CCOO fa mesos que treballem la identificació de places d’estabilització per a poder incloure en aquest procés el major nombre de places possibles i després de molt d’esforç hem aconseguit:

– Estructures: Hem aconseguit que a més de 50 companyes/s que tenien contractes temporals i amb antiguitat suficient per a estabilitzar se’ls creï una plaça d’estructura i així puguin estabilitzar.

– Educació Escoles Bressol: Hem aconseguit passar de 462 places a poder estabilitzar 598.

Professors de Música: Hem assolit passar de 30 places a estabilitzar a 70 incloent les jornades parcials i en règim funcionarial.

– Hem lluitat i treballat pel reconeixement de l’antiguitat i drets del personal subrogat i de l’indefinit no fixe.

-Analitzar col·lectiu a col·lectiu, i SEGUIM PER A NO DEIXAR A NINGÚ ENRERE!!!I

I penseu que després de tot aquest esforç, des de CCOO permetrem que les BASES D’ESTABILITZACIÓ us posin en risc? NOO!!

Les bases d’estabilització no estan tancades, la següent reunió serà el 24 d’octubre per això, hem considerat que heu de saber que quan finalitzi la negociació us informarem de tots els detalls i convocarem una assemblea general per a poder explicar-vos el que sigui necessari sobre el procés, però tingueu clar que CCOO no signarà unes bases que no garanteixin:

– Legalitat: Igualtat, capacitat, mèrit i publicitat.

– Estabilització: Possibilitats reals d’estabilització de la plantilla.

– Seguretat: Que no es contempli una sortida de la borsa de treball en cas de cessament.

La proposta de CCOO és la següent:

-Que els professor de música de les escoles de música i conservatori de Barcelona facin la prova practica i no tipus test.

CONCURS DE MÈRITS:

– Diferenciació de puntuació del personal municipal respecte a altres administracions.

– Assegurar que la quantitat de cursos i el mínim d’hores exigides s’ajustin a la realitat de cada categoria.

– En cas de força major justificada es tingui una segona oportunitat de poder fer la prova de català.

CONCURS D’OPOSICIÓ ESPECIAL:

– Diferenciació de puntuació del personal municipal respecte a altres administracions

– Una única prova, cas pràctic tipus test on les preguntes no descomptin i no sigui eliminatori.

– En cas de força major justificada es tingui una segona oportunitat de poder fer la prova de català o del cas pràctic tipus test.

– Reducció de temari específic i compromís de fer tants casos pràctics tipus test com especialitats de personal a estabilitzar (màxim 10 temes).

– Proposta que la convocatòria de concurs d’oposició lliure (personal posterior al 01/01/2018) puguin beneficiar-se de la reducció de temari i poder fer la mateixa prova de cas pràctic que en el concurs d’oposició especial.

CCOO no signarà unes bases d’estabilització si no van acompanyades d’una proposta de convocatòria de PROMOCIÓ INTERNA, amb el màxim de places possibles.

CALENDARI PREVIST:

  • Publicació de bases d’estabilització: Del el 15 de novembre al 1 de desembre.
  • Presentació de mèrits: Gener 2023
  • Prova cas pràctic tipus test: Octubre 2023.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb Educació CCOO al [email protected] o al mòbil 659093430

Image

CCOO SEMPRE AL VOSTRE COSTAT!!!