Actualitat

Reducció de jornada per al personal entre 55 i 64 anys

  1. L’acord de novembre de 2005 signat en solitari per CCOO continua donant fruits. Dues hores de reducció de jornada lectiva setmanal per als funcionaris docents que tinguin entre 55 i 64 anys (+)
  2. RESOLUCIÓ EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2009-2010 DOGC núm. 5551 – 22/01/2010 (+)
  3. Termini per demanar disminució de dues hores lectives majors 55 anys: abans del 31 de març de 2010.
  4. Termini per demanar reducció de jornada interès particular: abans del 31 de març de 2010.
  5. Termini per demanar resta de reduccions jornada ( cura de fills menor 6 anys, cura d’una persona amb discapacitat psíquica, tenir a càrrec un familiar amb incapacitat, assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere): una antelació de mínim quinze dies del seu inici.

2010 Modificació IRPF a la nòmina de gener

  1. Canvis legislatius a nivell estatal (IRPF i Seguretat Social) poden produir variacions a les nòmines a partir d’aquests mes de gener (+)

No Reglada: dimecres 27 de gener, torna a fer-se una jornada de Vaga a l’institut Goethe de Barcelona.

  1. Tothom: delegats/des, afiliats/des i treballadors/es del sector estan convocats a mostrar la seva solidaritat amb els treballadors i treballadores del Goethe-Institut a la vaga del d’aquest dimecres 27 de gener de 2010. Concentració a les 19.30h – 20.15h a l’entrada del Goethe-Institut, Carrer Manso 24, Barcelona (metro Poble Sec).
  2. Todos delegados/as, afiliados/as y trabajadores/as del sector están convocados a mostrar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Goethe-Institut a la huelga de este miércoles 27 de enero de 2010. Concentración a las 19.30h – 20.15h a la entrada del Goethe-Institut, Carrer Manso 24, Barcelona (metro Poble Sec).
  3. All workers’ reps, union members and workers in our sector are invited to come and express solidarity with the staff at the Goethe-Institut at the strike this Wednesday 27th January 2010. Demonstration at 7.30pm – 8.15pm at the entrance to the Goethe-Institut, Carrer Manso 24, Barcelona (metro Poble Sec).
  4. Per a més informació veure: noreglatcat.blogspot.com (+)

Contra la crisi: Organitza’t, coopera, afilia’t a CCOO