Actualitat

Reducció de jornada per al personal entre 55 i 64 anys L’acord de novembre de 2005 signat en solitari per … Llegiu-ne més

L’educació pública: més qualitat, més equitat (MUCE, 2007)

L’equitat en educació Factors de desigualtat en l’educació i com vetllem per una educació cooperativa i de coresponsabilitat, amb propostes … Llegiu-ne més

Ensenyaments no reglats

Vaga/Huelga/Strike, Goethe-Institut, dimecres 27 gener Comunicat de vaga (+) Per a més informació veure: noreglatcat.blogspot.com Envia missatges de suport al … Llegiu-ne més

Formació Professional

Preinscripció cicles formatius de grau mitjà, superior, ensenyaments esportius i artístics, pel curs 2010-2011. Preinscripció cicles formatius de grau mitjà … Llegiu-ne més

premsa

Premsa 26 de gener Francesca Svampa: «Les dones gitanes no tenen entre les prioritats estudiar». El Periódico Estudiants de la … Llegiu-ne més

Reduccio de jornada per al personal entre 55 i 64 anys

L’acord de novembre de 2005 signat en solitari per CCOO continua donant fruits. Dues hores de reducció de jornada lectiva … Llegiu-ne més

Destaquem

Sectors