Angel Pedra Camats i Eulàlia Ruíz Farré

Logo Angel Pedra Eulalia Ruiz Web

Serveis de psiquiatria, psicologia i psicoteràpia.
Més de 30 anys en el camp de tractaments psicològics i psiquiàtrics, en les diverses dificultats emocionals i trastorns mentals. Experiència professional en l’àmbit públic i privat, en totes les franges d’edat.
Serveis psiquiatria primera visita: 55 euros. Visites successives: 35 euros per sessió.
Serveis psicologia primera entrevista: 45 euros. Visites successives: 40 euros per sessió.