El derecho represivo de Franco (1936-1975)

20 de setembre, 19.00 hores
Espai Assemblea
Via Laietana 16, Barcelona

L’Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme (ACPEPF) i la Fundació Cipriano García van presentar el llibre El derecho represivo de Franco (1936-1975), del catedràtic emèrit de Dret Constitucional de la UPF Marc Carrillo. A banda de l’autor, l’acte va comptar amb les intervencions de la catedràtica de Dret Penal de la UAB Mercedes García Arán i del catedràtic emèrit d’Història de la UPF Josep Maria Fradera. Va presentar l’acte la membre de la junta de l’ACPEPF Montse Torras. El llibre, publicat per l’editorial Trotta, parteix de l’evidència que les dictadures i els totalitarismes sempre han utilitzat el Dret i documenta com el franquisme va crear un Estat amb Dret, un Estat administratiu, però en cap cas un Estat de Dret.

El derecho represivo de Franco (1936-1975)” està disponible a la Biblioteca de CCOO de Catalunya.