Número 13 de la revista 'Segle XX'

Nou número de 'Segle XX', revista catalana d'història


Foto

SEGLE XX és una revista científica de periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès) i amb accés sense restriccions. És editada pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona. Els articles que publica són originals i es tracta del resultat d'investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, des del camp de la història política i sociocultural, tant des d'una perspectiva europea com internacional. Oberta a la crítica i al debat teòric i metodològic sense restriccions, té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la universitat i la societat.
 
Taula de continguts

- Santos Juliá in memoriam, José Álvarez Junco
- Nota editorial: nova etapa

Recerques i assajos
- Esdevenint comunistes de partit: els comunistes sindicalistes i els orígens del PCE a Catalunya, 1922-1924, Arturo Zoffmann Rodríguez
- Dones del PSUC en temps de guerra (1936-1939), Cèlia Cañellas, Rosa Toran
- La terra en comú. La col·lectivització agrària a Catalunya durant la Guerra Civil, 1936-1939, Guillem Puig Vallverdú
- Autarquía en la Guinea Española. Una aproximación a las políticas de rentabilización y de coacción económica del colonialismo franquista (1936-1959), Celeste Muñoz Martínez
- La reforma agraria italiana vista desde España (1918-1953). Un comentario crítico, Sergio Riesco
- Las apelaciones al pasado durante la Guerra Civil o la imposibilidad de una historia neutra, José María Gómez Herráez
- Dólares para la federalización de Europa. El American Committee on United Europe (ACUE) 1949-1960, Víctor Gavín
- Arxius, generacions i investigació de dones: noves qüestions derivades de la història dels feminismes a Itàlia, Elena Petricola
- La fotografia, una eina de poder: una aproximació històrica, Enric Berenguer Garcia
- La formación de la clase obrera pamplonesa bajo el franquismo. Nuevos enfoques para la historiografía obrera navarra, Nerea Pérez Ibarrola
- L’Ajuntament de Barcelona durant la Transició: les ruptures del municipalisme en la construcció democràtica, David Moreno Muñoz
- Les espines de la rosa. L’ardu camí històric del socialisme a Catalunya (1945-2010), Jaume Muñoz Jofre

Debats i diàlegs
- Presentación de Enfoques historiográficos del pasado vasco reciente, Pedro Oliver Olmo
- El historiador ante el pasado vasco (no tan) reciente, Emilio Majuelo Gil
- Una historia reciente del País Vasco “con ETA dentro”, Antonio Rivera
- El historiador ante el pasado vasco (no tan) reciente (II), Emilio Majuelo Gil
- Acuerdos y desacuerdos, Antonio Rivera

Podeu consultar el número en el següent enllaç26/01/2021