Què hi ha de nou a la Biblioteca?

Butlletí electrònic de la Biblioteca (Juliol de 2019)


Foto Butlletí electrònic

Inclou documentació sobre:
- Publicacions de CCOO
- Administració pública i funció pública
- Dret del treball i de la seguretat social
- Dret sindical, negociació col·lectiva, sindicalisme
- Indústria i política industrial
- Salut laboral
- Sociologia política


Números anteriors

2019

Juny 
Maig 
Març 
Gener
15/07/2019