Premi Aurora Gómez

Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral


El premi, de caràcter anual, neix amb la voluntat de reconèixer aquelles actuacions realitzades en l’àmbit laboral i sindical dirigides a eradicar les discriminacions per raó de gènere que es donen en aquests àmbits i, al mateix temps, per atorgar valor al treball de les dones i la seva contribució als drets de ciutadania.

S’informarà de la convocatòria als voltants del 8 de març, en el marc de les celebracions del dia de la Dona Treballadora, i el lliurament del premi tindrà lloc a començaments del mes d’octubre, en el transcurs de la Jornada pel Treball Digne.

Com a reconeixement del premi concedit, s’atorgarà un guardó consistent en l’original d’una obra realitzada per l’escultora Mercè Riba.

Bases de l'11a edició del premi 2020

Edicions anteriors


Edició 2019

Edició 2018

Edició 2017

Edició 2016

Edició 2015

Edició 2014

Edició 2013

Edició 2012

Edició 2011

Edició 2010