Memòria d’activitat

Memòria d’activitat de CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

La memòria d’activitat de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf té per objectiu donar a conèixer, de manera resumida, l’activitat sindical que han dut a terme milers de dones i homes a les empreses i en l’àmbit general durant el darret mandat sindical del 2017 a 2020.

La memòria d’activitat també és la demostració del compromís de la nostra organització amb la transparència i la rendició de comptes davant de la nostra afiliació, de les administracions públiques i de la societat.