La pressió i lluita del Comitè d’empresa del Consell Comarcal de l’Anoia força l’inici de la valoració de llocs de treball

CCOO vetllarà perquè la valoració dels llocs de treball sigui positiva per a la plantilla

No és la primera vegada que la plantilla del Consell Comarcal de l’Anoia surt als mitjans de comunicació denunciant el desgavell intern i la manca de voluntat política de la seva direcció per posar ordre a l’intern i per corregir vicis d’un funcionament anòmal. Aquesta institució s’ha de gestionar com a una administració pública i no com un veritable xiringuito de platja.

A les denúncies presentades des del Comitè i des de CCOO cal afegir la intervenció de l’Oficina Antifrau, demanant explicacions davant determinades pràctiques en la gestió dels recursos humans.

La pressió i la denúncia del Comitè i de l’assemblea de treballadores i treballadors davant els reiterats incompliments dels acords per part del Consell, ha fet que la seva direcció hagi decidit executar l’acord signat i iniciar el procés de valoració dels llocs de treball. Això ha de posar ordre i un criteri objectiu en la relació de llocs de treball.

CCOO felicita el Comitè d’empresa i el conjunt de la plantilla per la seva constància i fermesa en defensa dels importants serveis públics que ofereix el Consell Comarcal, sovint adreçats a persones amb pocs recursos i a administracions locals que no tenen capacitat de donar-los per elles mateixes.

El sindicat estarà atent perquè la decisió del Consell no sigui una operació cosmètica o de “rentat de cara”, vigilant el procés de valoració dels llocs de treball i donant tot el suport i assessorament tècnic al Comitè d’empresa perquè el seu resultat sigui el millor per a tota la plantilla.