La FSS-CCOO valora positivament l'obertura del diàleg social en la Dependència malgrat denúncia que no s'hagi concretat el finançament per a posar en valor a les professionals del sector


Foto

@Repost_FSS-CCOO

En aquest procés de negociació es reconeix obertament la necessitat de millorar les condicions laborals i retributives del personal que treballa en el sector de la Dependència, un sector altament feminitzat, amb elevades càrregues de treball, que s'han incrementat exponencialment amb la pandèmia, amb multitud de lesions musculoesquelètiques, i amb un alt nivell d'automedicació derivada de les càrregues de treball, que a més s'agreuja per uns salaris baixos i en alguns sectors com l'ajuda a domicili amb jornades molt precàries amb un alt índex de jornada parcial. No obstant això, des de CCOO es denuncia que no es concreta una partida pressupostària concreta per a poder escometre aquest objectiu.

Tot això contribueix al fet que en l'actualitat existeixin moltes dificultats per a contractar professionals que treballin en el sector, amb un risc evident que torni a recaure en l'entorn familiar a les persones dependents. Des de CCOO es defensa la necessitat de professionalitzar el sector i augmentar la qualitat de les cures que han de rebre les persones dependents; per a això, és imprescindible que en aquest acord es vinculi en aquest i en futurs exercicis destinar part del pressupost que s'injectarà en el sector a millorar les condicions laborals i retributives del personal per a garantir en el futur l'atenció de les persones dependents amb qualitat.

La crisi del COVID-19 ha posat de manifest les limitacions i falta de mitjans en moltes àrees, però especialment en la sanitària i en l'àmbit de la dependència. Els qui han sofert les pitjors conseqüències han estat les persones més vulnerables. El tram d'edat on la Covid-19 ha estat més letal està àmpliament representat entre les persones allotjades en els centres residencials, sent a més llocs on la concentració de persones és molt elevada, la qual cosa és un factor important en la disseminació de la malaltia.

Per a CCOO les línies generals d'actuació que han de vertebrar aquest pla de xoc són les següents:

1) FINANÇAMENT. Revertir les retallades imposades durant la crisi anterior. Des de l'any 2012 la retallada acumulada ha estat de 5.864 milions d'euros, per a, d'una banda, recuperar la qualitat de l'atenció com a eix *articulador i objectiu prioritari del Sistema de Dependència i, per un altre, millorar les condicions laborals i retributives del sector:

1.1. Incrementar en aquesta legislatura la provisió de serveis mitjançant finançament, gestió i provisió públiques.

1.2. Culminar la Negociació del VIII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal (residències privades de persones majors i del servei d'ajuda a domicili). La durada del Conveni es marca en 4 anys, coincidint amb la legislatura.

1.3. OCUPACIÓ:

1.3.1. Aprovar una norma estatal per a adequar les ràtios professionals, desglossades per categories professionals, amb un mínim de 3 gericultores per cada 10 residents i un increment de les ràtios de personal assistencial, que s'han d'adequar al nivell de dependència i patologies de les persones residents.

1.3.2. Els contractes a temps parcial, sobretot en el sector d'Ajuda a domicili no podrà ser inferior al 60% de la jornada.

1.4. RETRIBUCIONS:

1.4.1. Garantir un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals.

1.4.2. Tendir a l'equiparació progressiva amb les retribucions del sector públic que treballen en el mateix sector.

1.5. PREVENCIÓ RISCOS LABORALS:

1.5.1. Actualització de les avaluacions de risc específiques, exposició a agents biològics i a fàrmacs *bioperillososos.

1.5.2. Implantació de mesures col·lectives adequades; la prevenció de riscos s'ha demostrat com un eix central en els centres de treball demostrant l'escassa cultura preventiva en els centres de treball.

1.5.3. Formació i informació *contínua enfront dels riscos d'exposició en un sector amb alta rotació i temporalitat. És imprescindible adequar les plantilles dels diferents serveis enfront del retorn de l'activitat assistencial posposada per la crisi sanitària i el reforç de personal per a enfrontar una segona onada de Covid-19.

1.5.4. Assegurar un estoc suficient de *EPIs per a fer front a situacions de crisis que puguin exposar als i les treballadores de nou a un agent biològic nou i realització de proves *PCRs al personal en cas de contagi o possible contagi.

1.5.5. Avaluacions de risc psicosocial per a intervenir en l'origen i no donar lloc al desenvolupament del mal.

1.5.6. Reconeixement com a malaltia professional, a tots els i les professionals que s'hagin contagiat.

1.6. QUALIFICACIONS:

1.6.1. Professionalització del Sistema. Anàlisi necessitats de professionals per als pròxims anys, i formació d'aquests.

1.6.2. Registre de professionals amb titulacions.2) QUALITAT DE L'ATENCIÓ A la PERSONES DEPENDENTS:

2.1. Liderar i fer un seguiment des del Govern central del procés, que marcarà l'agenda de treball amb la resta d'administracions i actors implicats, garantint el seu compliment.

2.2. Avaluació del procés d'implantació del *SAAD amb la participació del conjunt d'administracions i actors implicats, i realitzar una auditoria per a conèixer els efectes de la crisi sanitària en el sistema i la resposta que s'ha donat des dels diferents centres i serveis que el conformen.

2.3. Agilitar la modificació dels graus de dependència, que contribuirà a garantir la qualitat de l'atenció en els termes plantejats per la Llei de Dependència.

2.4. Establiment d'un model de coordinació soci-sanitària sota la coordinació i supervisió dels serveis públics de salut.

2.5. Atribució a la jurisdicció social dels litigis en matèria de Dependència.3. VIGILÀNCIA I TRANSPARÈNCIA EN LA SUBCONTRACTACIÓ DE SERVEIS:

3.1. Revisar els instruments que garanteixen el control públic de la qualitat en els serveis i articular els mecanismes efectius d'intervenció, entre ells, la inspecció, que és un dels mecanismes a implementar perquè permet garantir la qualitat en les prestacions.

3.2. Definir en els Plecs dels serveis subcontractats Criteris responsables per a definir les ofertes anormals o desproporcionades, en funció del percentatge de baixa econòmica de les ofertes presentades, basant-se preferentment en els estudis de costos desglossats que cal incloure en els Plecs. Es tracta, en qualsevol cas, de NO acceptar ofertes per sota dels costos detallats en els plecs, amb independència del percentatge efectiu que això suposi respecte al preu de licitació.

3.3. Definició cartera de serveis nacional i estàndards de qualitat.

3.4. Anàlisi de costos i fórmules finançament dels serveis.

3.5. Acreditació de centres.

3.6. Portal de transparència.

3.7. Inspeccions i auditories permanents de qualitat.

4. Continuar posant en valor el DIÀLEG SOCIAL, fonamental per a abordar i consensuar les solucions i decisions, que hagin de ser preses en els pròxims anys.


13/01/2021

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.