El 85% de la nova contractació registrada és de caràcter temporal i es fa evident l'abús, la perpètua inestabilitat laboral, l'increment de la rotació i la menor durada dels contractes

CCOO alerta que malgrat la reducció de l'atur respecte del 2017, seguim en un context d'ocupació precària, desigualtats d'accés a la feina i escassa cobertura social


Foto ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes d’octubre del 2018 deixa una xifra de 391.197 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Això significa una reducció interanual del 5,8% (23.874 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.254.703 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 6,1%.

Per contra i respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 10.853 persones aturades (2,9%). La població menor de 25 anys registra un augment de 2.385 joves sense feina (8,8%) respecte del mes de setembre i fa que a Catalunya hi hagi un total de 29.517 joves que cerquen feina sense èxit.

L’atur es redueix respecte del 2017 en un 5,8%, però, tot i la disminució, Catalunya continua amb quasi 400.000 persones que cerquen feina sense èxit. Cal tenir present que la manca de confiança en el mercat de treball fa que moltes persones deixin de buscar feina de manera activa i passin a la inactivitat per desànim.

ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES
Respecte del 2017, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció encapçala la reducció amb un 13,8% i 5.114 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 8,7% i 4.211 persones menys; finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un 14,6% i 1.584 persones menys, i els serveis ho han fet en un 3,9% menys i 11.244 persones menys.

Respecte del mes anterior, la construcció és l’únic sector que aconsegueix reduir les xifres de l’atur, concretament, en un 1,8% (591 persones menys). Per contra, els serveis han augmentat l’atur en un 3,5% (9.502 persones més), la indústria ho ha fet en un 1,2% (525 persones més) i l’agricultura, en un 13,1% (1.076 persones més).

Pel que fa als resultats provincials, destaca l’únic increment de l’atur a la demarcació de Lleida (0,4% més), mentre que a la resta de territoris les xifres de l’atur s'han reduït. Concretament, Girona ha disminuït l’atur en un 6,8% i 2.746 persones menys, Tarragona ho ha fet en un 6,7% i 3.367 persones menys, i Barcelona, en un 5,9% i 17.843 persones desocupades menys.

Respecte del mes anterior, el comportament per províncies ha estat força heterogeni pel que fa a la tendència de la desocupació: Lleida presenta un augment de l’atur del 9,9%; Girona, del 7,7%, i Tarragona, del 5,2%. Per contra, Barcelona, ha augmentat l’atur en un tímid 1,4%.

Es redueix l’atur a tots els sectors respecte d'ara fa un any i destaca el cas de la construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta.


ATUR PER SEXES
Les dones representen el 57% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur han reduït el nombre en un 7,3%, les dones ho han fet en un menor 4,5%. En canvi, respecte el setembre, mentre els homes han augmentat l’atur en un 3,4%, les dones ho han fet en un 2,5% menys.

La recuperació del mercat de treball es dona amb evidents desigualtats d’accés a la feina entre homes i dones, ja que són elles les qui redueixen l’atur a un ritme molt inferior.

ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS
Les persones immigrants representen el 20,1% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el desè mes de l’any 2018, xifra que significa un total de 78.766 persones. L'atur registrat d'aquest col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del 5,7%, percentatge que es tradueix en 4.749 persones aturades menys.

CONTRACTACIÓ
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’octubre és de 331.766, dels quals el 85% són de caràcter temporal. En relació amb el mateix mes de l’any 2017, s’han signat 33.917 contractes més (un 11,4% d’augment). En aquest període, la contractació indefinida ha augmentat en 8.912 contractes, mentre que la temporal ho ha fet en 25.005 contractes més.

Continua l’abús de la contractació temporal, cosa que evidencia un mercat de treball inestable i amb una alta rotació laboral.

PRESTACIONS
El mes de setembre del 2018 es va tancar amb 212.424 persones aturades a Catalunya que rebien algun tipus de prestació per atur.

La reducció interanual es produeix tant en subsidis (-7.985 persones i un -9,1%) com en persones perceptores de la renda activa d’inserció (-4.623 persones i un -23,4%) i de persones participants del Programa d’activació per a l’ocupació (-1.687 persones i un 57,60%), mentre que ha augmentat el nombre de prestacions contributives en 9.739 persones i un 9,1% d’augment.

En relació amb el mes anterior, es constata un augment de 2.756 subsidis (3,6%), mentre que s’ha reduït en 24.146 el nombre de prestacions contributives (17,2% menys), en 176 la xifra de persones beneficiàries de la RAI (1,2% menys) i 583 persones menys participants del Programa d’activació per a l’ocupació (32% menys).

Malgrat el menor pes de prestacions assistencials que de contributives, el sistema de protecció per atur continua sent d’escassa cobertura i baix nivell de qualitat.


Atur octubre 2018
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'atur registrat (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:

- Considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a persones aturades de llarga durada i a combatre el preocupant atur femení. I per això, també cal més personal i millors condicions de treball per tal de dur a terme aquestes tasques de la millor manera.

- Considera clau el trasllat, als convenis col·lectius, tant de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) com del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La millora dels salaris, començant pel salari mínim, és el que dona estabilitat i garanteix la sostenibilitat del sistema de pensions i del model de benestar. Cal recuperar el paper central de la negociació col·lectiva.

- Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.

- Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

- Es reafirma en l’exigència al nou Govern de la necessitat de derogar la reforma laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 5 de novembre de 2018
05/11/2018

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies