El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya dona llum verda a la signatura de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC)


La direcció del sindicat destaca de l’AIC aspectes com l’assumpció de l’acord salarial de l’AENC ( Acord Estatal de Negociació Col•lectiva) amb els criteris establerts, la clàusula de revisió salarial i el salari mínim de 14.000 € l’any. També es valoren les mesures pactades contra la bretxa salarial de gènere i pels plans d’igualtat a la negociació col•lectiva a totes les empreses, així com la desconnexió digital, contra la precarietat, la intervenció davant la falsa economia col•laborativa de plataformes i l’aplicació del conveni de sector a les empreses multiservei.

CCOO insta al diàleg social permanent i emplaça al Govern de la Generalitat a reprendre l’acord signat l’any 2014 per desenvolupar, entre d’altres temes, la Llei de participació institucional que garanteixi de manera estructural la concertació social a Catalunya.

El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya ha valorat en la reunió d’avui que el contingut de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) negociat amb Foment, PIMEC, FEPIME i UGT respon als objectius aprovats en l’últim Congrés, de recuperació salarial, més igualtat i d’eradicació de la precarietat.

Durant aquest any, hem treballat la construcció i ratificació col•lectiva de la proposta, mitjançant el debat intern i la realització d’enquestes a l’afiliació i hem desbloquejat la negociació amb diverses mobilitzacions generals i sectorials.

El Comitè valora especialment la coincidència en els criteris salarials amb l’acord de negociació col•lectiva (AENC) signat recentment per a l’àmbit estatal, que ja comença a donar fruits en les negociacions dels convenis. L’AIC assumeix els criteris salarials establerts en l’AENC, la clàusula de revisió salarial i el salari mínim de 14.000 € l’any.

El Comitè mostra la satisfacció pels acords en matèria d’igualtat, per eliminar la bretxa salarial, per fer plans d’igualtat en les empreses no obligades, aquelles de menys de 250 treballadors/es, i la creació de nous instruments pactats com la Comissió Tècnica d’Igualtat del Tribunal Laboral de Catalunya. El 8 de Març vam dir que portaríem la igualtat a la negociació col•lectiva i ho estem fent. També amb la inclusió de mesures específiques de no discriminació per al col•lectiu LGTBI. Així mateix, l’AIC incorpora la gestió de la diversitat d’origen de les persones treballadores i es pronuncia per l’ocupació ordinària per a les persones amb discapacitat i la reordenació dels Centres Especials de Treball.

El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya insta al diàleg social permanent i emplaça al Govern de la Generalitat a reprendre l’acord signat l’any 2014 per desenvolupar, entre d’altres temes, la Llei de participació institucional que garanteixi de manera estructural la concertació social a Catalunya.

Contra la precarietat, més negociació col•lectiva

L’acord compromet la revisió i racionalització del mapa dels convenis de Catalunya, identificant i reconduint els buits de cobertura. L’AIC permet una millor organització i interlocució sindical en tota la cadena de subcontractació, i porta les empreses multiserveis a l’aplicació del conveni sectorial de l’activitat, com a mínim. L’acord preveu avançar en mesures contra la falsa economia col•laborativa de plataforma a través d’una comissió tècnica al Consell de Relacions Laborals.

L’acord suposa avenços en matèria de la protecció dels drets de les persones i l’estabilitat en l’ocupació, amb acords en la gestió del temps de treball, integrant millores en la gestió negociada de la flexibilitat i la compatibilització de la reducció de jornada anual amb la competitivitat de les empreses i l’aposta per l’ocupació estable i l’actuació amb criteris de causalitat per erradicar la contractació temporal injustificada.

Donem molt valor a la proposta de clàusula per introduir a tots els convenis en relació a la desconnexió digital, la qual cosa és una novetat absoluta en el nostre país.

En salut laboral, les línies de l’AIC avancen en adaptar les mesures i protocols a l’evolució tecnològica i la digitalització, també en la protecció de la maternitat, la discapacitat sobrevinguda i els desplaçaments en jornada, entre d’altres novetats.

En formació professional, incorpora noves polítiques de prospecció de necessitats formatives per activar la formació i el seu reconeixement com a factors essencials del nou model productiu. També integra la FP dual o en model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

S'aprofundeix sobre les polítiques negociades de responsabilitat social empresarial, amb clàusules concretes per als convenis col•lectius, la qualitat social de la contractació pública, l'adhesió de l'AIC a l'Agenda 2030 de Nacions Unides i el compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la dignificació de les persones treballadores de la llar segons el conveni 189 de l’OIT.

Els acords obliguen als signants a portar els continguts a les meses negociadores dels convenis per adaptar-los a cada realitat, sempre amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Aquest acord previ ha de facilitar la resolució pacífica de les qüestions que inclou en les negociacions dels convenis de sector o d’empresa.


11/07/2018

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies