Sindicats comarcals

CCOO s'organitza per federacions de ram d'activitat, corresponents als diversos sectors productius. 
Totes aquestes federacions disposen de pàgina web pròpia, on trobaràs tota la informació del sindicat relativa a cada sector d'activitat (convenis col•lectius, actualitat, publicacions, etc). 


Serveis a la Ciutadania

Serveis a la CiutadaniaEl desenvolupament de la societat del benestar comporta un fort desplegament dels serveis comunitaris, socials i personals, que produeixen canvis en el concepte d'administració i la seva relació amb els ciutadans. Els serveis juguen un paper fonamental en la nostra economia, pel seu caràcter estratègic i ser una eina indispensable per el desenvolupament de l'activitat empresarial de tots els sectors. La resposta sindical a aquesta complexitat social i econòmica, la nostra resposta, ha estat la de generar els àmbits organitzatius útils i necessaris per abordar-la, fent-la realitat constituint la Federació de Serveis a la Ciutadania Organitza fins a 13 sectors productius amb diferents problemàtiques professionals però amb un element comú, que és el servei als ciutadans.

Secretari General: Jordi Tomàs 

Indústria 

IndústriaLa Federació d'Indústria és una organització sindical que agrupa els treballadors i les treballadores dels sectors del metall, la mineria i l'energia elèctrica.. 

Som una Federació amb una influència real que vol créixer encara molt més per poder ser útils a més treballadors i treballadores dels nostres sectors. Per aconseguir-ho, estem fent una aposta per la comunicació en tots els àmbits. És per això que també som presents a Internet, que ens pot permetre una major eficàcia i proximitat als nostres afiliats i afiliades, i que impulsem l'ús de la xarxa com a eina de treball sindical, i per tant tenim entre una de les nostres prioritats la defensa del que anomenem ciberdrets laborals. 

La nostra força és la de la participació del conjunt de l'afiliació en les nostres actuacions per defensar i aconseguir nous drets i en la presa de les nostres decisions. Quants més siguem els afiliats i afiliades a CCOO, més gran serà la nostra força. 

Secretari General: Juan Antonio Molano 



Agroalimentària

La Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya és una organització sindical que agrupa els treballadors i les treballadores dels diversos sectors de la indústria alimentària i del camp . La Federació compta amb organització a diverses comarques de Catalunya. 

La seva activitat principal es desenvolupa al voltant de la defensa dels interessos específics dels afiliats a CCOO i també del conjunt dels treballadors. 

La negociació col•lectiva, els convenis, la formació sindical i la contínua, la preocupació per la salut laboral, l'assessorament als treballadors, etc, són els eixos de la nostra activitat sindical. 


Construcció-Fusta 

Construcció i fustaEsta Federación nació con el propósito, de generar las condiciones necesarias para mejorar la organización de los trabajadores y las trabajadoras que la componen, para incrementar su capacidad de movilización y de elaboración de propuestas alternativas a los distintos problemas que afectan a cada uno de sus sectores. 
Hemos sido capaces de elaborar propuestas de actuación sindical en la totalidad de nuestros sectores, con campañas de actuación en aquellos temas que más afectan al conjunto de trabajadores y trabajadoras, como, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales, en la lucha contra la subcontratación generalizada, por la estabilidad en el puesto de trabajo, por la mejora de las percepciones salariales, por la reducción generalizada de la jornada de trabajo, por la mejora de las condiciones laborales, etc. 
Pero no podemos darnos por satisfechos, todavía queda mucho por hacer, debe crecer nuestra inflencia y capacidad de negociación, debemos crecer en afiliación, debemos consolidar el Sindicato en el seno de las empresas, debemos mejorar las posibilidades de participación de los afiliados en la toma de decisiones, etc. En definitiva debemos seguir creciendo y mejorando cada día. 

Ensenyament

EducacióLa Federació d'Ensenyament de CC.OO. és el sindicat més representatiu a Catalunya en el global de l'ensenyament, És a dir, des de l'educació infantil fins a la universitat, tant en els centres públics com en els privats. Això li permet proposar l'organització del més gran número de treballadors i treballadores de l'ensenyament de Catalunya per defensar els interessos laborals, les condicions professionals i millorar l'ensenyament públic. En aquest moment està afiliat a CCOO un 10% del professorat de l'ensenyament públic. 

La nostra organització avarca tots els col•lectius de l'ensenyament i serveis. Estem estructurats en 4 grans col•lectius de delegats per vetllar diàriament pel bon funcionament de les tasques laborals i professionals: Pública, Privada, Universitat i Personal laboral dependent del Departament d'Ensenyament. Les persones que formen aquests col•lectius assessoren, informen en els centres de treball, i estan en contacte amb tota l'afiliació del sector. Hi ha representants en tots els territoris. També funcionen altres col•lectius com: 

Grup de formació de persones adultes. És un col•lectiu que forma part de l'ensenyament 
A la Federació d'Ensenyament de CC.OO. creiem que els interessos generals dels treballadors i treballadores s'anteposen als particulars de caràcter corporatiu. Per això lluitem per defensar les nostres condicions de treball i millorar l'ensenyament públic de forma indissociable. Per aconseguir les nostres reivindicacions, si cal, ens haurem de mobilitzar i garantir la negociació per tal d'arribar a acords que les concretin. 

A més a més, podem defensar amb eficàcia i amb garanties els drets laborals i de l'educació en ser presents en tots els àmbits on es negocien les nostres condicions de treball. 

Amb la força del sindicat, CCOO garantim la defensa dels acords assolits 

Secretari General: Quim Fornés

CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies