Sessió ordinària de 30 de setembre de 2016

Mesa Sectorial de l'ICS


Foto
Punts de l’ordre del dia que s’han tractat :
(Comentar-vos que no s’han pogut tractar tots els punts i continuarem el proper 17 d’octubre)


  • Evolució de la plantilla i evolució de l’aplantillament:
Ens passen dades sobre com està la plantilla en l’actualitat després dels dos processos d’aplantillament a maig i a agost d’aquest any. També ens informen que segueixen treballant en aquest sentit per tal de poder oferir les màximes interinitats possibles en els propers mesos. Les dades exactes ens les passaran telemàticament i us les farem arribar. Els consta 535 aplantillaments a 4 de maig i 793 a data 31 d’agost.
Des de CCOO hem fet la petició a l’ICS per tal es comenci a plantejar la creació noves places estructurals davant la prohibició del Tribunal de Justícia Europeu d’encadenar eventualitats per cobrir llocs que haurien de ser estables. La resposta és que ja hi treballen però els cal acord de Funció Pública i dotació pressupostària.
Aquest tema el tractarem a la propera Mesa General de Funció Pública.


  • Concurs oposició exclusiu de Promoció Interna:
Amb data 29/09/2016 es va tornar a reunir el grup de treball però només es va aportar una dada nova diferent al resum de l’anterior, i fa referència al tema de la formació continuada que pels mèrits dels aspirants. En aquest sentit comptarà tota la formació que regula les bases de les oposicions de torn lliure. Es va concloure que avui dia 30 portarien les dades a la Mesa Sectorial i avui volien que ens pronunciéssim sobre la seva aprovació o no. Des de CCOO hem dit que donat que les dades ens ho passen avui en format paper, no hem pogut consultar-ho amb les nostres Seccions Sindicals. Així, el proper dia 5 ho debatrem. La gran majoria de categories són el 100% de les places que avui dia estan ocupades per promocions interna temporal. L’excepció són les categories de TS funció administrativa i Tècnic de gestió on representen el 80%.