Indemnització de 10.000 euros

CCOO guanya una sentència sobre l'obligació de les empreses adjudicatàries de la Corporació RTVE a subrogar el personal de serveis externs


Adjuntem el comunicat de premsa de la Secció Sindical de CCOO a RTVE:

EL JUTJAT CENTRAL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE MADRID CONDEMNA A LA CORPORACIÓ RTVE A INDEMNITZAR CCOO AMB 10.000 EUROS

Per negociació col·lectiva (Pactos de Peñascales) es va acordar que en els plecs de clàusules administratives dels serveis externalitzats de la Corporació RTVE s’havia d’establir l’obligació de les empreses adjudicatàries a subrogar el personal que ja venia prestant aquests serveis externs.

El Tribunal Suprem va declarar que els “Pactos de Peñascales” constitueixen conveni col·lectiu i per tant d’obligat compliment per les parts signants (CRTVE i sindicats).

La realitat, des de fa anys, és que en les clàusules administratives no consta l’obligació de les empreses adjudicatàries dels serveis de subrogar-se en els contractes dels treballadors i treballadores que ja venien prestant els serveis amb l’anterior adjudicatària.

La conseqüència d’aquest procedir és que el personal es veu acomiadat, interposa demanda per acomiadament improcedent i les sentències declaren la improcedència i la indemnització legal corresponent.

Des del punt de vista del dret administratiu, ens trobem amb el fet que les clàusules de contractació vulneren el Pacte de Peñascales, i des de 2012 interposem demandes davant de cada plec administratiu, obtenint en tots els casos sentències favorables.

La qüestió de la tutela judicial efectiva rau en el fet que quan la sentència és ferma (la CRTVE sempre interposa recurs d’apel·lació davant l’Audiència Nacional), és d’impossible execució perquè la condemna estableix que les clàusules havien d’haver inclòs l’obligació de subrogació, però han passat anys i ja hi ha una nova empresa adjudicatària.

Davant d’aquesta impossibilitat d’execució, per part del Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ) de CCOO de Barcelona es va sol·licitar al Jutjat central una indemnització per impossibilitat material de compliment de sentència, tal com estableix la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Jutjat central contenciós administratiu núm. 5 de Madrid ha xifrat en 10.000 euros la indemnització. La resolució judicial no és ferma perquè es pot interposar recurs d’apel·lació davant l’Audiència Nacional.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de febrer de 2018
22/02/2018

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies