La sentència, divulgada aquest dimecres, confirma que la normativa estatal envaeix competències autonòmiques

CCOO de Catalunya aplaudeix la sentència del Tribunal Constitucional sobre el Pla d'activació per a l'ocupació (PAE), però recorda que les competències i la seva gestió han d'estar al servei de les persones


La sentència del Tribunal Constitucional del passat 21 de desembre, que dona resposta al recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Consell de Govern del País Basc en relació al Pla d’activació per a l’ocupació (PAE), estableix que la seva norma de govern envaeix competències autonòmiques i assigna la seva gestió i execució als serveis públics d’ocupació. Com en el cas de la recent sentència (juliol 2017) pel recurs d’inconstitucionalitat, presentat també per Euskadi, en relació al Programa de requalificació professional de les persones (PREPARA), es confirma que si bé la iniciativa i la normativa de les mesures d’emergència per fer front a la crisi d’ocupació aprovades els darrers anys eren competència estatal, no ho és la seva execució i gestió.

L’ajuda de 426 euros del Pla d’activació per l’ocupació (PAE) va respondre a les demandes i la insistència de les organitzacions sindicals a l’any 2015. Davant la complexitat per complir amb els requisits establerts, a l’abril del 2017, en la seva pròrroga d’un any (que s’esgota el proper abril), els sindicats van aconseguir que aquests requisits fossin simplificats, facilitant l’accés a aquesta prestació. Així, a finals de novembre de 2017 hi havia a Catalunya 4.409 beneficiaris/àries, un 220% més que al novembre del 2016. La sentència del Tribunal Constitucional estableix que la resolució “no afecta les situacions jurídiques consolidades” i per tant als beneficiaris i beneficiàries que, amb data de publicació de la sentència, hagin vist aprovada la tramitació de la seva sol·licitud per rebre aquesta prestació.

Per a CCOO de Catalunya, la sentència del Tribunal Constitucional no fa més reforçar la necessitat d’una reestructuració del mapa de prestacions (PREPARA, PAE, RAI, subsidis...), tal com porten demanant des de fa anys les organitzacions sindicals. El Ministeri d’Ocupació es va comprometre a liderar el diàleg social sobre aquesta qüestió el primer semestre del 2018. L’esgotament del Pla PREPARA i del PAE el proper abril posa de manifest la urgència  d'encetar aquest diàleg i avançar en la reordenació de les prestacions als desocupats i desocupades, amb una assignació clara dels recursos i de les competències que, en el cas de la gestió, la planificació i l’execució de les polítiques actives correspon a les comunitats autònomes.

En qualsevol cas, CCOO de Catalunya recorda que el que s’ha de posar en primer terme són els treballadors i treballadores i les seves necessitats, especialment les d’aquells i aquelles més vulnerables, que requereixen respostes immediates. En aquest sentit, no podem sinó recordar que, tal i com es feia evident a l’Enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre del 2017, la taxa de desprotecció dels treballadors i treballadores és actualment del 71%, això és, que 7 de cada 10 persones que han treballat i que no tenen una ocupació no reben cap tipus de prestació. Amb aquest rerefons és inajornable la necessitat d’emprendre amb caràcter d’urgència la concertació sobre aquesta reordenació, per reforçar les garanties per als treballadors i treballadores desocupats, a l’hora d’exercir el seu dret a reincorporar-se o a accedir al mercat de treball.

Tal i com ha recordat la Confederació Sindical de CCOO, el Govern de l’Estat no pot obviar que la Constitució garanteix en el seu article 35.1 el dret al treball i compromet, en l’article 41, als poders públics a mantenir un sistema de “prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació”. Aquests drets s’han de garantir per al conjunt dels treballadors i treballadores i han de disposar de la dotació pressupostària i els mitjans i recursos necessaris per a la seva gestió, ja sigui mitjançant polítiques actives, en el nostre cas competència del Govern de Catalunya, com mitjançant aquelles prestacions de “protecció per desocupació” que són competència de l’Estat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 11 de gener de 2018
11/01/2018

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies