La desprotecció per atur, la baixa ocupació, l'augment de la temporalitat i la parcialitat mostren la necessitat urgent de polítiques per impulsar un creixement sostenible, intel·ligent i integrador amb més llocs de treball de qualitat

CCOO alerta que cal enfortir el mercat de treball reduint la pobresa de les persones ocupades i avançar en la inclusió dels grups més vulnerables


Foto ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l'Enquesta de població activa (EPA) per al tercer trimestre del 2017 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït un 4,4% respecte al trimestre anterior, és a dir, hi ha 21.800 aturats i aturades menys, que deixen un total de 475.600 persones sense feina. A Espanya, la xifra d'aturats el tercer trimestre del 2017 ha estat de 3.731.700, amb una taxa d'atur del 16,4%. La taxa d'atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 12,5%, 0,7 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 2,1 punts percentuals menys que el 2016. La taxa d’atur femenina (13,5%) continua sent força superior a la masculina (11,7%). Respecte a ara fa un any, l'atur s’ha reduït en 76.900 persones, el que representa una disminució del 13,9%. Això es tradueix en 41.300 homes i 35.500 dones aturats menys.

OCUPACIÓ
Respecte a les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest tercer trimestre del 2017 l'ocupació ha augmentat en 46.100 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas, l'ocupació ha suposat una augment de l’1,4%. En termes interanuals, l'ocupació ha augmentat en 92.700 persones, increment que significa un 2,9%. La taxa d'ocupació per al tercer trimestre del 2017 és del 54,1% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,7 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,2 punts percentuals més que l'any 2016.

Malgrat l’increment, els nivells d’ocupació que presenta el mercat de treball se situen molt lluny del que marca l’estratègia Europa 2020 que estableix assolir una taxa d’ocupació del 75% de la població treballadora mentre que Catalunya ni tan sols arriba al 55%.

SITUACIÓ PROVÍNCIES
L'anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 13,5% el tercer trimestre de l'any, seguida de Barcelona (12,6%) i Girona (12,1%). Lleida, la darrera demarcació, a certa distància de la resta de províncies, se situa en un 11,4%.

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA
El tercer trimestre del 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa en 80.700 persones respecte a ara fa un any (3,9% més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa en 12.200 persones assalariades (2% d’increment).

Augmenta la inestabilitat laboral ja que la taxa de temporalitat ha ascendit fins el 22,2%. Les dones pateixen la temporalitat amb més intensitat que els homes i l’augment de la rotació laboral explica, en part, la perpetuació de la precarietat laboral.

En relació al tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 23.400 (5,3% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 69.200 (2,5% d’increment), respecte a l’any 2016. La taxa de parcialitat se situa en un 14%, amb una distància de gairebé 15 punts percentuals entre homes i dones en detriments d’aquestes.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:
- Insisteix que la recuperació del mercat de treball és precària, insuficient i lenta mentre mantinguem uns nivells d’ocupació i de qualitat d'aquesta tan baixos.
- Creu que calen polítiques d’ocupació integrals que tinguin com a objectiu el retorn al mercat de treball amb ocupacions de qualitat.
- Considera, més necessari que mai, enfortir la negociació col·lectiva per tal que s’estableixin increments salarials als convenis col·lectius i hi hagi un augment progressiu del salari mínim interprofessional (SMI). Només així s’aconseguirà reactivar la demanda interna.
- Calen polítiques d’ocupació específiques per a aquelles persones desanimades que ja no confien en el mercat de treball i per a aquelles persones que treballen a temps parcial de manera involuntària.
- Denuncia que hi hagi més de 382.000 persones treballadores pobres que tot i treballar no poden fer front a les despeses més bàsiques per viure.
- Insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 d’octubre de 2017
26/10/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies