Desconvocada la vaga dels dies 25 i 26 d'octubre

Preacord en el conveni de gràfiques i editorials


El 24 d'octubre, CCOO, UGT i la patronal de gràfiques (FEIGRAF) han aconseguit un preacord, pendent de ratificar en les assemblees i òrgans del sindicat, en la negociació del Conveni d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars, que afecta prop de 100.000 treballadores i treballadors.

El contingut d'aquest preacord és el següent:
- Vigència del conveni: 2017-2018.
- Ampliació de la ultraactivitat en tres mesos més.
- Increment salarial per a l'any 2017 de l'1,2 % des del mes de novembre.
- Pagament únic de 150 euros en el moment de la signatura, no ABSORBIBLE per tots els treballadors i treballadores del sector i COMPENSABLE a les empreses que hagin efectuat avançament a compte del conveni de 2017.
- Increment salarial per a l'any 2018 de l'1,5% des de l'1 de gener.
- Vacances: s'elimina la prevalença de l'antiguitat a l'hora de triar el període.
- Absències justificades: els permisos previstos en l’article 8.5.1 apartat b) s'estén a les parelles de fet.
- Data de gaudi: a l’article 8.5.4 s'afegeix el paràgraf “en els casos d'accident de treball o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, el personal podrà utilitzar la llicència mentre duri la situació que la va originar”.
- Protocol d'actuació en cas d'assetjaments, sexual, per raó de sexe, moral, on es recull el procediment d'actuació i s'emmarquen les fases de la investigació.
- Comissió d'actualització del conveni.

Aquest preacord es ratificarà a les assemblees i als diferents òrgans de decisió del sindicat, per a la seva posterior ratificació o no per la Comissió Negociadora.

Com ja es va expressar en el comunicat posterior de desacord a la mediació del SIMA (Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge) del dia 16 d'octubre, des de tots dos sindicats es deixaven obertes les vies de negociació fins que s'esgotessin tots els terminis i possibilitats d'arribar a un preacord.

“Des de CCOO considerem que aquest preacord conté importants avanços per a la millora del conveni col·lectiu estatal del sector i així mateix donem les gràcies a les treballadores i treballadors del sector, perquè sense la seva participació, suport i determinació per la defensa del conveni no hagués estat possible arribar a aquest preacord”.

Davant aquest preacord es comunica al personal del sector que queda sense efecte la convocatòria de vaga dels dies 25 i 26 d'octubre de 24 hores cadascun dels dies.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 25 d’octubre de 2017
25/10/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies