CCOO no signarà el nou conveni d'hostaleria en no donar garantia laboral sectorial per a les externalitzacions


Foto CCOO destaca que amb aquest preacord no s'avança prou en les externalitzacions i salaris, i a més es retrocedeix en la regulació d'alguns dels aspectes com el premi per vinculació o el complement per manutenció. CCOO, després de valorar en diferents assemblees el principi d'acord aconseguit entre la patronal del sector i la UGT, ha decidit que no signarà el nou conveni col·lectiu d'hostaleria de Catalunya (2017-2019).

CCOO valora que estem en un moment propici per a la recuperació de drets i per a la millora de les condicions de treball a causa, fins ara, de la bona situació econòmica que travessa el sector turístic: alta ocupació, creixement de les pernoctacions, increment de la facturació i dels beneficis, increment de la rendibilitat, etc. No obstant això, CCOO destaca que no s'ha avançat prou i que a més s'ha retrocedit en la regulació d'alguns aspectes.

Per exemple, CCOO valora de manera negativa la regulació del complement salarial en espècie (manutenció), ja que a Tarragona es redueix l'import per al personal de nou ingrés, i es manté per al personal antic la diferència en un complement ad personam consolidable i revaloritzable. Als hotels que no tenen cuina desapareix el complement salarial de manutenció i en els càmpings de Girona i Tarragona no tindrà dret a aquest complement salarial en espècie el personal que no estigui prestant serveis a la cuina o al restaurant.

També es valora de manera negativa la regulació dels premis de vinculació, ja que es passa de 45 a 50 l'edat per percebre el premi, i no es cobrarà en cas de cessament voluntari (tret que el cessament es produeixi per accedir a la jubilació o es produeixi el cessament per una invalidesa).

En relació amb el tema de les EXTERNALITZACIONS, la proposta de CCOO era que en cas d'externalització realitzada sobre la base de l'article 42 de l'Estatut dels treballadors, es garantís, en tots els supòsits, és a dir, per a tots els departaments, el conjunt de les condicions econòmiques i socials del conveni d'hostaleria.

No obstant això, el principi d'acord preveu que les empreses han de garantir únicament el salari i la jornada del conveni d'hostaleria, però no la resta de drets i condicions del conveni d'hostaleria (premi de vinculació, dies d'assumptes propis, descans setmanal, nocturnitat, festes no recuperables, calendari laboral, vacances, festes setmanals, drets sindicals, llicències, permisos...).

A més, el nou conveni limita aquesta garantia a una sèrie de departaments (restaurant, sales, bars, pisos, recepció, cuina, economat i zones termals dels balnearis),  els altres departaments queden fora d'aquestes garanties.

El tema de les externalitzacions és per a CCOO un tema molt important a causa del fet que aquesta pràctica ha contribuït a precaritzar molt més les condicions de treball en el sector, sobretot arran de la reforma laboral del 2012, que estableix la prioritat aplicativa del conveni d'empresa en relació amb el sectorial. Per aquest motiu CCOO també advoca per la derogació de les reformes laborals i per la reforma de l'article 42è de l'Estatut dels treballadors que regula la subcontractació.

CCOO lamenta que no s'hagi aprofitat la negociació d'aquest conveni per regular les externalitzacions de manera que falten les modificacions legals necessàries. El sindicat seguirà compromès en la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector d'hostaleria.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 19 d’octubre de 2017
19/10/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies