El mercat de treball català s'evidencia magre i empobrit amb una taxa d'activitat del 61,6% i d'ocupació del 53,4%, que deixen veure que cada cop treballen menys persones i que ens situem lluny dels objectius de l'estratègia Europa 2020

CCOO alerta que, malgrat l'evolució positiva d'aquest darrer any, hi ha gairebé 500.000 persones sense feina, 200.000 més que al 2008


Foto ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l'Enquesta de població activa (EPA) per al segon trimestre del 2017 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït en un 13,8% respecte del trimestre anterior, és a dir, hi ha 79.300 aturats i aturades menys, que deixen un total de 497.400 persones sense feina. A Espanya, la xifra d'aturats el segon trimestre del 2017 ha estat de 3.914.300, amb una taxa d'atur del 17,2%. La taxa d'atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 13,2%, 2,1 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 2,8 punts percentuals menys que el 2016. La taxa d’atur femenina (14,2%) continua sent força superior a la masculina (12,3%). Respecte a ara fa un any, l'atur s’ha reduït en 106.200 persones, el que representa una disminució del 17,6%. Això es tradueix en 41.100 homes i 65.000 dones aturats menys.

OCUPACIÓ
Respecte de les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest segon trimestre del 2017 l'ocupació ha augmentat en 72.600 persones respecte del trimestre anterior. En aquest cas, l'ocupació ha suposat un augment del 2,3%. En termes interanuals, l'ocupació ha augmentat en 89.200 persones, increment que significa un 2,8%. La taxa d'ocupació per al segon trimestre del 2017 és del 53,4% a Catalunya. Aquesta xifra representa 1,1 punts percentuals més que al trimestre anterior i 1,2 punts percentuals més que a l'any 2016.

El nivell d’ocupació que presenta el mercat de treball se situa molt lluny del que marca l’estratègia Europa 2020 ,ja que estableix assolir una taxa d’ocupació del 75% de la població treballadora.

SITUACIÓ PROVÍNCIES
L'anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 15% el segon trimestre de l'any, seguida de Girona (13,1%) i Barcelona (13%). Lleida, la darrera demarcació, a certa distància de la resta de províncies, se situa en un 12,3%.

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA
El segon trimestre del 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa en 46.400 persones respecte a ara fa un any (2,2% més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa en 47.800 persones assalariades (8,7% d’increment).

Es perpetua, doncs, la tendència de precarització dels llocs de treball, amb un increment de la inestabilitat laboral, ja que la taxa de temporalitat s’ha incrementat fins al 21,7%. Les dones han incrementat l’ocupació temporal 5 vegades més que els homes.

En relació amb el tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 19.800 (4,3% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 69.500 (2,6% d’increment), respecte l’any 2016. La taxa de parcialitat ascendeix fins al 14,6%, sent la de les dones molt superior a la dels homes, gairebé de 15 punts percentuals més.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:

- Insisteix en el fet que la recuperació del mercat de treball és insuficient, lenta i precària mentre en mantinguem uns nivells d’ocupació i de qualitat tan baixos.

- Considera, més necessari que mai, enfortir la negociació col·lectiva per tal que s’estableixin increments salarials als convenis col·lectius i hi hagi un augment progressiu del salari mínim interprofessional (SMI). Només així s’aconseguirà reactivar la demanda interna.

- Denuncia que hi hagi més de 382.000 persones treballadores pobres perquè tot i treballar no poden fer front a les despeses més bàsiques per viure.

- Insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.

- Recorda que la renda garantida de ciutadania permetrà assegurar els recursos mínims a moltes persones sense ingressos.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 de juliol de 2017
27/07/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies