Publicat al BOE, el passat 5 de juliol

Valoració del Reial decret 694/2017 de formació professional per a l'ocupació


Després de dos anys d’espera, s’ha publicat al BOE del 5 de juliol d’enguany el Reial decret 694/2017 que desplega la Llei 30/2015 que regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació. Amb la posada en marxa de l’esmentat Reial decret, caldrà incidir en els àmbits d’aplicació, especialment en els organismes autonòmics i d’empresa, fent de l’acció sindical un instrument de millora del marc legislatiu.

Des de CCOO volem posar de relleu el següent:
- La planificació del sistema de formació recau en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sense un sistema de detecció de necessitats formatives.
- En la formació programada per les empreses, es dona excessiva flexibilització i les comunitats autònomes tindran competències de seguiment, control i avaluació dels centres de treball amb implantació en una sola comunitat autònoma.
- Les estructures paritàries estan buides de competències i de capacitat decisòria, especialment en tot allò relatiu a les competències de la representació legal dels treballadors (RLT) i especialment a la implementació dels permisos individuals de formació (PIF).
- També, el paper de la RLT queda minvat en la formació dels grups d’empresa.
- Segueix sense definir-se la implementació de la formació vinculada a la negociació col·lectiva.
- Cal incidir en el xec de formació per a persones en atur que recau exclusivament en les comunitats autònomes i que les accions formatives a triar per la persona aturada ho seran d’acord amb determinats sectors i en funció del seu currículum/perfil professional, amb dificultat per canviar de sector.

Tot i que és un Reial decret força esperat, les expectatives de canviar i donar una veritable embranzida al sistema de formació com a element de productivitat de les empreses, les plantilles i la millora del sistema productiu i qualificatiu de la nostra societat, alhora que impulsor d’un entorn més igualitari i garantidor d’igualtat d’oportunitats, entenem que ha estat un desplegament insuficient i sense abordar els veritables problemes de la formació i de l’ocupació sustentada en una veritable qualificació de les persones.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 7 de juliol de 2017
07/07/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies