Jornada de formació dels conciliadors i mediadors del cos del Tribunal Laboral de Catalunya


Foto El passat 3 de juliol, la Secretaria d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya va organitzar la primera jornada de formació dels conciliadors i conciliadores i mediadors i mediadores del cos del Tribunal Laboral de Catalunya de CCOO a la seu central del sindicat.

La jornada va constar de dues parts: la primera va ser bàsicament formativa i va servir per explicar com funciona el Tribunal Laboral pel que fa a la personalitat jurídica, quina és la composició del Patronat de la Fundació Privada, com funciona el tribunal com a sistema de resolució extrajudicial de conflictes, la funció que té per oferir solucions ràpides i eficaces per solucionar-los, quines són les competències del TLC i els procediments de conciliació, mediació i arbitratge que fa servir, així com la composició dels òrgans i les diferents comissions tècniques que el formen. Hi va participar el gerent del TLC, Manel Pérez, així com els secretaris d'aquest, Xavier Escudero i Gerard Villaverde.

La segona part de la jornada va ser a càrrec de Carles Català, responsable de TLC i Inspecció de Treball de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, i amb la seva experiència com a mediador i conciliador del TLC va explicar:

Necessàriament hem de fer un balanç positiu de la nostra acció i aprofitament del TLC en aquests primers 25 anys d'existència. Però el balanç positiu no pot amagar que hi ha marges, i en alguns temes marges importants, de millora. És important que la mentalitat de tota la organització faci que el TLC hagi de ser, per a nosaltres, no un simple instrument puntual de "queixa", sinó, al contrari, part important de la nostra acció sindical i del control del conflicte a l'empresa.

Cal millorar l'aprofitament de les mediacions i l'actitud proactiva en propostes mediadores, així com tenir clar quan es pot finalitzar el conflicte en arbitratge, amb l'afegit que els mateixos conciliadors o comissions mediadores podem arbitrar conflictes, tot i que sense entrar en incompatibilitats. Cal aprofitar i exprimir més en les situacions en les que l'AIC del 2014 ens permet intervenir: processos d'acomiadaments col·lectius o de suspensions de contractes, inaplicacions de convenis, modificacions substancials i mobilitats geogràfiques, fins i tot procediments concursals. Cal conèixer i fer servir més les comissions tècniques ja existents, amb el repte d'impulsar la Comissió Tècnica d'Igualtat."


També hi va haver la presència de Juanma Tapia, responsable de Negociació Col·lectiva de CCOO de Catalunya i membre fundador del TLC (fa 25 anys), que va explicar la part històrica i els orígens de la fundació del TLC, que neix igual que el moviment sindical i que la solució extrajudicial de conflictes. En Juanma va dir que la finalitat dels mediadors i mediadores i conciliadors i conciliadores és la d'ajudar a trobar un acord als companys i companyes que acudeixen a resoldre els seus conflictes al TLC perquè el conflicte és noble, existeix i existirà mentre hi hagi societat. En Juanma va destacar que l'autoritat jeràrquica no existeix al TLC i que el mediador/conciliador se'l coneix per la seva capacitat de negociar i, juntament, amb el tribunal ha de tenir una enorme creativitat a l'hora de fer las seves propostes.

Les noves matèries que es desenvolupen dins l'Acord interprofessional de Catalunya (AIC) s'han d'incorporar a les competències de les comissions tècniques del TLC com són els temes de plans de pensions o l'observatori de la conjuntura econòmica, d'utilitat per analitzar com es desenvolupa un sector de cara a un conflicte en la part econòmica. En relació amb l'organització del treball, els temes que s'han d'incorporar a les funcions del TLC són els de la reforma horària o la retribució econòmica en les innovacions i pel que fa a la igualtat de gènere, la de la qualificació dels plans d'igualtat a les empreses i les seves dimensions en formació, retribució econòmica, conciliació, accés o promoció interna. Al mateix temps cal desenvolupar la dimensió de la prevenció del conflicte i de l'assessorament.

Cristina Torre, Secretària d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, Secretari general del sindicat, van tancar la jornada.

Mercè Haro
Responsable del Tribunal Laboral de Catalunya 
Secretaria d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya

Feu clic per veure:
- la intervenció de Juan Manuel Tapia, Responsable de Negociació Col·lectiva de CCOO de Catalunya, en la jornada de formació de conciliadors de CCOO del TLC
- les fotos de la 1a jornada de formació dels conciliadors i mediadors de CCOO del cos del Tribunal Laboral de Catalunya
- la Guia ràpida de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya
04/07/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies