Convocada una setmana de vaga a Ferrovial Servicios a Bordo en els trens de Renfe


La convocatòria de vaga s'ha dut a terme després de nombroses negociacions en què l'empresa, FERROVIAL SERVICIOS SAU, ha persistit en la seva postura intransigent i agressiva, que en res s'assembla a l'actitud negociadora necessària per poder arribar a acords.

Les aturades començaran el dia 26 de febrer a les 01:00 hores i continuaran, de manera ininterrompuda fins a les 01:00 hores del dia 5 de març de 2017, afectant al voltant de 1.900 treballadores i treballadors que presten el servei de Restauració a bord dels trens de Renfe i els que s'encarreguen de la logística en les seves diferents bases.

Cal no oblidar que aquesta plantilla ja ha fet bastants sacrificis en els últims anys: l'inici d'aquest contracte, Ferrovial va posar sobre la taula un Expedient de Regulació d'Ocupació amb la intenció d'extingir 418 llocs de treball i, gràcies a la solidaritat de les treballadores i treballadors assumint una reducció salarial del 5,25% durant dos anys, es va aconseguir que els acomiadaments obligats només fossin 75.

El 12 de gener del 2016 van iniciar les negociacions del Conveni Col·lectiu, havent-se celebrat un gran nombre de reunions en les quals ha quedat demostrada les postures totalment antagòniques en aspectes essencials de la negociació, tant en els aspectes socials com en els econòmics, arribant a traslladar ofertes econòmiques properes a la congelació salarial que clarament generarien pèrdua de poder adquisitiu al conjunt dels treballadors.

Després de més d'un any de negociació del Conveni Col·lectiu, l'empresa va comunicar als representants dels treballadors, mitjançant carta a l'efecte remesa a la comissió negociadora del conveni col·lectiu, la pèrdua i inaplicació del conveni actual a partir del 31 de gener de 2017, sent aquesta una agressió frontal a la negociació col·lectiva i a les relacions laborals en el seu conjunt.

Ferrovial ha introduït durant tot el procés de negociació elements que han generat gran conflicte, en un intent de desregularitzar i empitjorar les condicions laborals en el seu conjunt pretenent modificar un important nombre d'acords inclosos en el conveni col·lectiu que regulen el sistema de programació dels torns de treball, destacant a manera d'exemple mesures que afecten la jornada de treball del personal que presta servei a bord dels trens amb incidència directa en matèria econòmica i notable perjudici a la conciliació de la vida personal i familiar.

L'empresa ve interpretant i aplicant el conveni col·lectiu amb posicionaments unilaterals i restrictius que estan reduint els marges possibles de negociació en cadascun dels conflictes que es produeixen.

La postura de les parts, com s'ha pogut demostrar, estan allunyades en totes les matèries que han estat objecte de negociació, rebent propostes per part de l'empresa que van ser traslladades a la plantilla I rebutjades de forma majoritària.

A més de tot l'anterior, l'empresa ha comunicat a la representació legal dels treballadors l'inici d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació que afectarà a 725 treballadors i treballadores, havent citat els representants per iniciar el procediment el passat dia 3 de febrer de 2017. Aquesta nova agressió per part de l'empresa influeix de manera determinant en la situació actual generant un major grau de conflictivitat.


23/02/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies