Oferta de 7.900 places

CCOO valora positivament el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals com a mesura de xoc, però alerta que el 45% de la població activa a Catalunya no té acreditada la seva experiència laboral o formació no formal


CCOO considera fonamental el procés de diàleg social que s’ha donat entre l’Administració i els agents socials més representatius per fer el primer Pla d’acreditació i qualificació professionals -presentat ahir-, com així és als models de referència europea en formació professional (FP), però adverteix que cal seguir-ho fent amb urgència i recursos, desplegant les lleis 10/2015 de formació i qualificació professionals i 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació.

El sindicat ha donat prioritat absoluta participant proactivament en el desenvolupament d’aquest pla com a mesura de xoc per a persones que poden veure perillar el seu lloc de treball, però alerta que la manca de reconeixement formal de l’experiència laboral o la formació no formal del 45% de la població activa a Catalunya agreugen les dificultats d’inserció laboral o promoció professional i amplifiquen aspectes com la bretxa salarial de gènere.

Des del 2011 s’han obert processos d’acreditació per un equivalent d’unes 3.000 places anuals i aquestes 7.900 places del 2016 al 2018 han de ser una mesura de xoc a l’espera que es constitueixi el sistema d’acreditació definit a la Llei 10/2015 que ha de garantir un procés únic i permanent que faci aflorar aquesta qualificació professional oculta de gairebéi la meitat de la població activa a Catalunya.

Catalunya pateix un greu dèficit de qualificació en els nivells intermedis d’FP (9% respecte el 33% de mitjana a l’OCDE), just quan es preveu més generació d’ocupació en els propers anys. En el marc de la societat del coneixement, l’Administració ha de garantir els recursos necessaris i suficients per als processos d’avaluació i reconeixement de l’experiència laboral, pel seu valor estratègic, al temps que adequar l’oferta formativa de forma que doni resposta a les necessitats de les persones, al llarg de la seva vida.

És per tot això que CCOO seguirà lluitant per garantir:
- El dret i la gratuïtat de la formació enunciat a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
- El desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals de Catalunya i de la Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació.
- La posada en funcionament d’un sistema integrat d’informació, orientació i acompanyament.
- L’accés a persones en risc d’exclusió, discapacitades o sense nacionalitat.
- Un sistema de formació i qualificació professionals, competència del Departament d’Ensenyament, amb recursos homologables a l’entorn de referència europeu.
- L’evolució cap a un mercat de treball de valor afegit que generi ocupació estable i de qualitat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 13 de gener de 2017
13/01/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies