Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrades, el 18 de desembre

CCOO de Catalunya reclama igualtat de drets i oportunitats per a tota la ciutadania


Davant la commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrades, que se celebra el proper 18 de desembre, des de CCOO de Catalunya volem destacar la necessitat d’una política migratòria que se centri en la igualtat de drets i d’oportunitats de tota la ciutadana.

Així, garantir la igualtat de drets representa també donar una adequada atenció a les persones immigrades en la seva relació amb l’Administració, especialment en tots els tràmits que es veuen obligades a realitzar per la seva situació d'estrangeres. És especialment important en uns moments de crisi econòmica i d’elevades taxes d’atur, que estan comportant greus dificultats per a les persones immigrades per mantenir la seva situació de regularitat administrativa o per accedir-hi. Això ha posat de manifest les mancances de l’actual legislació d’estrangeria per donar resposta a una crisi de llarga durada com l’actual, cosa que ha accentuat la vulnerabilitat de les persones migrades, ja que la seva segregació legal, comporta irremeiablement una segregació laboral, social i habitacional. És per això que des del sindicat seguim reclamant una flexibilització dels criteris de manteniment i accés a la situació de regularitat administrativa mentre es mantingui la situació de crisi econòmica i d’alts nivells d’atur.

D’altra banda, l’accés al coneixement dels drets laborals és element central per garantir una adequada inserció social i laboral, que passa també per la incorporació i la participació activa de les persones estrangeres en el si de les organitzacions sindicals. Malauradament, com ho posa de manifest el darrer informe del centre d’estudis del sindicat, CERES, la recuperació de l’ocupació en aquest col·lectiu es fa tard i a més amb una elevada precarietat i temporalitat. També cal destacar la situació de precarietat extrema que pateixen moltes dones estrangeres ocupades en el servei domèstic i per això reclamem una dignificació de les tasques domèstiques i de cura de persones, la seva plena equiparació als treballadors i les treballadores del règim general de la Seguretat Social i la signatura per part de l’Estat espanyol del Conveni 189 de l’OIT sobre el treball domèstic.

Valorem molt positivament la generalització de les sessions de coneixements laborals, emmarcades en la Llei d’acollida a les persones immigrades i retornades a Catalunya, que s’estan impartint arreu de Catalunya, ja que representen un bon instrument per promoure l’autonomia i l’apoderament de les persones estrangeres per garantir la igualtat de drets i d’oportunitats en la seva incorporació al món del treball.

Lluitar per la igualtat de drets també representa lluitar contra els estereotips i prejudicis, que són l’avantsala de la discriminació. En aquest sentit, reclamem a les diferents administracions una forta implicació en la lluita contra qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen, religió, creences... en tant que els prejudicis són la base per alimentar els discursos populistes i demagògics en relació amb la immigració i tenen un efecte negatiu en la cohesió social i la convivència.

És per tot això, i en el marc de la celebració del Dia Internacional de les Persones Migrades, que animem la ciutadania a participar en els diferents actes i mobilitzacions organitzats amb motiu d’aquesta data per reclamar a les administracions implicades la promoció d’una política migratòria centrada en la igualtat de drets en tots els àmbits -que passa també pel dret al sufragi passiu i actiu en totes les conteses electorals- i en la cohesió social. Aquesta política ha de donar resposta al repte de construir una societat diversa però igualitària, que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania i que faci de la seva diversitat el seu principal actiu de futur.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 16 de desembre de 2016
16/12/2016

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies