Per adaptar les condicions laborals a reptes actuals i urgents, com l'abandonament escolar prematur, les necessitats de qualificació de les persones o les relacions amb el teixit productiu

CCOO reitera la necessitat de diàleg social per assolir un nou acord de Formació Professional (FP) com el de l'any 1999


El Departament d’Ensenyament de la Generalitat continua menystenint la Formació Professional (FP) i els seus treballadors i treballadores. CCOO ha reclamat reiteradament la necessitat de diàleg social en l’àmbit de l’FP i al febrer d’enguany es va convocar una Mesa Sectorial, a petició del sindicat, en la qual es recollien els 13 punts d’actualització de les condicions laborals proposades. Entre aquests punts es va recollir la possibilitat d’actualització del darrer Acord d’FP subscrit l’any 1999 per CCOO, USTEC, UGT i l’Administració.

Ensenyament es va comprometre convocar meses tècniques d’FP amb prèvia proposta d’organització de blocs temàtics. L’única mesa tècnica es va realitzar el passat 10 de juny sense planificació per blocs ni calendari. Això va fer ineficaç el procés de diàleg obert.

CCOO considera clau el diàleg per recuperar i actualitzar les condicions laborals, per fets com:
-El desenvolupament de la Llei d’FP aprovada al juny de 2015.
-El solapament de lleis de nova aparició des del darrer Acord del 1999, com la LOGSE, la LOE, la LOMCE i la LEC, que han deixat obsoletes les estructures organitzatives dels centres d’FP.
-L’elevat abandonament escolar prematur (18%) i especialment als cicles de Grau Mitjà.
-La manca de qualificació en nivells intermedis d’FP (10% respecte el 33% a l’OCDE).
-La baixa inversió educativa (2,8% del PIB respecte el 5,6% a l’OCDE o el 5,25% a la UE).

Tot el sistema educatiu i formatiu necessita un pla de xoc que reverteixi les retallades i assoleixi el 6% del PIB d’inversió establert a la LEC, però l’FP té reptes molt importants donat que s’ha visualitzat històricament, i encara ara, com una via de segona categoria. Aquesta visió dificulta, per exemple, donar resposta als dos terços d’ocupació prevista per la Unió Europea (UE) fins al 2020 en les qualificacions intermèdies d’FP.

És per això que CCOO demanem, entre d’altres aspectes prioritaris:
-Revertir les retallades i assolir nivells d’inversió de referència europea.
-Recuperar les 18 hores lectives i reduir les ràtios per a possibilitar l’atenció individualitzada i fer front a l’elevat cost social i econòmic de l’abandonament.
-Dotar als centres de càrrecs de coordinació específics per fer front a la necessària relació amb l’empresa mitjançant les pràctiques, l’alternança i la innovació.
-Dedicar recursos humans a la informació, orientació i acompanyament i al reconeixement acadèmic i l’acreditació de l’experiència laboral.
-Reconèixer amb la dedicació i remuneració necessària les tutories de pràctiques i d’alternança que realitzen les tutores i tutors.
-Respectar el dret fonamental de “a igual treball, igual remuneració” entre professorat especialista, professorat tècnic i de Secundària.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 14 de desembre de 2016
14/12/2016

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies