Cal una veritable reforma del marc legal

Per a CCOO, la Proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom no satisfà les necessitats del col·lectiu


CCOO de Catalunya considera que la Proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, presentada pel Grup Parlamentari de Ciudadanos, queda lluny de les expectatives aixecades per aquest partit i pel Partit Popular.

Efectivament, tal com anunciaven, el que es fa és fer un pas -un passet, en opinió nostra- en la bona direcció. Cal, però, ser més agosarats i, sobretot, parlar amb claredat perquè:
- Se segueix mantenint l’anomenada “tarifa plana”, que, lluny de consolidar cotitzacions, el que fa és precaritzar més les pensions i s’allunya del principi de cotitzar segons els ingressos, que ambdós partits diuen defensar.
- Se segueix amb la cotització voluntària (a excepció dels TRADE, és a dir, els treballadors i treballadores autònoms dependents). Aquest tema és molt negatiu, perquè els treballadors i treballadores autònoms, segons xifres de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, pateixen una taxa d’accidents elevada, que és superior a la dels assalariats en activitats relacionades amb l’ensenyament i activitats financeres, tot i que més de 2 milions i mig d’autònoms no tenen coberta aquesta contingència. Això fa que gran part de l’accidentalitat quedi oculta, que no hi hagi polítiques de prevenció per a tots els autònoms i que no hi hagi cap atenció per part de les mútues, que són les entitats que hi tenen responsabilitat.
- No hi ha cap mesura per als treballadors i treballadores autònoms dependents, que s’estima que són al voltant de 250.000 a tot l’Estat, tot i que el 31 de desembre del 2015 només n’hi havia, de registrats, 9.722 a l’Estat espanyol i 1.914 a Catalunya. No només les empreses contractants no compleixen la llei, sinó que no hi ha inspecció de cap mena que faci aflorar aquesta realitat i, a més, no es modifica la llei per afavorir que la realitat dels TRADE surti a la llum.
- No es revisa la prestació per cessament d’activitat: avui són una minoria els qui hi poden tenir accés, la majoria d’autònoms queden desprotegits.
- No es potencien ni es milloren les regulacions que ja existeixen, com la de segona oportunitat o bé la morositat (sobretot la de les administracions) que fa que molts no arribin a final de mes.

Què cal fer per començar a resoldre la situació dels treballadors i treballadores autònoms?
- Que cotitzin segons els ingressos i que fiscalment també s’actuï amb aquest principi, sobre el que realment es cobra. Que es posi fi a les tarifes planes que fan que hi hagi menys recursos per a pensions i prestacions.
- Que tots cotitzin per accidents i malalties professionals.
- Que es revisi la situació dels TRADE, i s’avanci cap a la laboralització de la seva relació contractual.
- Que es compleixin les lleis de segona oportunitat, especialment la solució de la morositat.
- Que no s’augmenti l’IVA i que es revisin les activitats per les quals es paga. Cal posar fi, una vegada per totes, al sistema de mòduls.

En definitiva, per a CCOO cal una veritable reforma del marc legal i que no hi posin més pegats, perquè el que fan, al final, és no resoldre els problemes.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 28 de novembre de 2016
28/11/2016

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies