La taxa de parcialitat continua sent molt elevada i fortament protagonitzada per les dones

CCOO alerta que la recuperació del mercat de treball és lenta i insuficient, sobretot per a les dones


Foto ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l'Enquesta de població activa (EPA) per al tercer trimestre del 2016 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït en un 8,5% respecte del trimestre anterior, és a dir, hi ha 51.100 aturats i aturades menys, que deixen un total de 552.500 persones sense feina. A Espanya, la xifra d'aturats el tercer trimestre del 2016 ha estat de 4.320.800, amb una taxa d'atur del 18,9%. La taxa d'atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 14,6%, 1,3 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 2,9 punts percentuals menys respecte del 2015. Cal dir que els homes han reduït l'atur en 8.700 efectius i un 3,1% menys, mentre que les dones ho han fet en 42.400 aturades i un 13,3% menys. No obstant això, les dones tenen una taxa d’atur 1,5 punts percentuals superior a la dels homes. Respecte a ara fa un any, l'atur s’ha reduït en 107.100 persones, el que representa una disminució del 16,2%. Això es tradueix en una caiguda de 58.400 homes i 48.700 dones.

OCUPACIÓ
Respecte de les dades de població ocupada, podem dir que per aquest tercer trimestre del 2016 l'ocupació ha augmentat en 42.600 persones respecte del trimestre anterior. En aquest cas, l'ocupació ha suposat un increment de l’1,3%, mentre que a la resta de l'Estat l’augment ha estat de l’1,2%. En termes interanuals, l'ocupació ha augmentat en 113.000 persones, increment que significa un 3,6%. La taxa d'ocupació per al tercer trimestre del 2016 és del 52,9% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,7 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,6 punts percentuals més que l'any 2015.

SITUACIÓ PROVÍNCIES
L'anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 18,1% per al tercer trimestre de l'any, seguida de Girona (14,6%) i Barcelona (14,5%). Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de províncies, se situa en un 9,3%.

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA
El tercer trimestre del 2016, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa en 30.400 persones respecte a ara fa un any (1,5% més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa en 75.800 persones assalariades més (14,3% més). Aquesta tendència fa que la taxa de temporalitat s’elevi fins a un 22,5%.

En relació amb el tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 14.500 i les que treballen a jornada completa ho fan en 98.600 respecte de l’any 2015. La taxa de parcialitat resulta del 13,6%.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:

- Exigeix més recursos destinats a la Inspecció de Treball per combatre el frau en la contractació.
- Insisteix en el fet que no pot parlar-se de recuperació del mercat del treball mentre es mantinguin els actuals nivells d’atur i l’ocupació segueixi sent insuficient, precària i allunyada d’assolir els nivells que estableix l’Estratègia Europea 2020.
- Denuncia que la reforma laboral del PP, que suposadament havia de contribuir a la recuperació del mercat de treball i a la creació d’ocupació, segueix sent inútil evidenciant la necessitat de recuperar el diàleg social per revertir la situació.
- Reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La renda garantida de ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos. Cal també, de forma complementària, implantar una renda d’ingressos mínims per a totes aquelles persones que es troben al límit de l’exclusió social.
- Considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa salarial que existeix entre homes i dones. Elles són les que pateixen en major mesura els efectes que el mercat de treball no es recuperi. L’increment de persones ocupades en risc de pobresa en el treball evidencia la precarietat de l’ocupació, però són sobretot les dones les que pateixen aquesta situació en major mesura.
- Insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació. Cal apostar per sectors com la indústria com a possibles generadors d’ocupació estable i amb alt valor afegit.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 d’octubre de 2016
27/10/2016

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies