Documents en format RTF

Dossier de salut laboral. Del manual de 'Papers sindicals'


Foto El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha elaborat un dossier de salut laboral amb l'objectiu de promoure l'ús del català en el món laboral a través de la tasca que es fa en l'àmbit de salut laboral.

El dossier de salut laboral explica què és un delegat o delegada de prevenció, quines són les tasques habituals que desenvolupa, què és un comitè de seguretat i salut, i quin funcionament té. Així mateix, i com a fet més significatiu, inclou els models de documents relatius a la salut laboral, actualitzats i redactats en català, tot incidint en la importància de fomentar l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit i explicant els recursos que el Servei Lingüístic del sindicat posa a disposició de l'organització. 


Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de fins a 30 treballadors/es
Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de més de 30 treballadors/es
Sol·licitud d'hores per assistir a la formació organitzada pel sindicat
Sol·licitud d'informació en matèria de seguretat i salut a la feina
Sol·licitud de constitució del comitè de seguretat i salut
Sol·licitud de convocatòria extraordinària del comitè de seguretat i salut
Sol·licitud d'ampliació de l'ordre del dia d'una reunió del comitè de seguretat i salut
Comunicació de l'assistència d'un assessor/a sindical al comitè de seguretat i salut
Comunicació a l'empresa de deficiències en matèria de seguretat i salut en el treball
Demanda d'actuació de l'empresa o del comitè de seguretat i salut
Denúncia davant la Inspecció de Treballo la Delegació Territorial de Treball
Sol·licitud de comunicació de resultats individuals de la vigilància de la salut
Sol·licitud de conclusions col·lectives derivades de la vigilància de la salut
Sol·licitud de formació en prevenció de riscos
Sol·licitud d'informació i consulta sobre el pla de prevenció
Sol·licitud d'informació i consulta sobre l'avaluació de riscos
Qüestionari sobre riscos i danys
Qüestionari sindical d'investigació d'accidents i incidents de treball
Sol·licitud a la mútua de la còpia integra de la documentació mèdica
Sol·licitud de la còpia del conveni d'associació amb la mútua col·laboradora de la Seguretat
Sol·licitud de la còpia del concert d'activitats preventives

Si ho preferiu, també podeu descarregar-vos el dossier de salut laboral en format PDF 
29/03/2016

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies